Barn- och kvinnokliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde

Syftet med projektet var att ge förlossnings- och barnsjukvården vid Skaraborgs Sjukhus moderna och ändamålsenliga lokaler. Två nya hus har byggts. I dem ryms bland annat öppen och sluten barnsjukvård, lekterapi och neonatalvård samt innergårdar med lekmöjligheter. För att passa en modern mödravård har förlossningsavdelningen byggts om. Dessutom har barn- och kvinnosjukvården samlats och byggts ihop så att de olika enheterna kan arbeta gränsöverskridande. Den ombyggda förlossningsavdelningen kunde börja användas hösten 2015. Resterande byggnation var klar i september 2016.

Använda produkter:

PARAFON Classic
PARAFON Corrido
PARAFON Hygiene

Dämpat ljud viktigt när barn- och kvinnokliniken byggdes

Byggnationen bestod av ny- och ombyggnation i två plan, totalt 12 400 kvadratmeter. Entreprenören Byggdialog är mycket nöjda, både med resultatet och samarbetet.

Börje Arnfeldt, produktionschef:
- Vi är väldigt stolta över produktionssamarbetet med beställare, verksamheterna och våra partneringentreprenörer. Allt fungerade bra och utan störningar. Vi höll budget samt utfästa färdigställandetider, vilket innebar att vården kunde driftsätta sina verksamheter enligt plan. 

Utöver toppmodern medicinsk utrustning har lokalerna flera konstnärliga utsmyckningar, lekfulla detaljer och glada färger. Allt för att uppfylla barnens önskemål om hur de vill att det ska se ut på ett sjukhus.

Ann Kronander, arkitekt, Pyramiden Arkitekter (numera Tyréns):
- När vi började gick verksamheterna ut till förskolor och skolor för att fråga barnen hur de tycker det ska vara och se ut på sjukhuset. Barnen ritade, skrev om sina idéer och gjorde små modellbyggen. Det var framförallt två saker som hela tiden återkom. Dels ville de att det skulle finnas plats för föräldrarna, dels hade de önskemål om mycket färg.

Arkitektbyrån såg till att bocka av både möjligheter för familjen att vara tillsammans under vårdtiden och mycket färger. Till och med ovanligt starka färger för sjukvården, enligt Ann Kronander som berättar att de arbetade tillsammans med konstnärer vad gäller till exempel färgsättning och andra kreativa lösningar. Sticker ut gör till exempel mikrolandskapen i väggarna, strategiskt placerade i lagom höjd för barn. Det är på barnsidan, plan två, som man på vissa ställen plockat bort sockeln och där satt in glaslådor med de små landskapen.

Även undertaken överraskar, till exempel där man har ersatt undertaksplattor med knallrött glas. Ovanför syns bland annat cyklar, fioler och skivor! Ett fint konstverk som även attraherar barn.

- När det kommer till just undertak i en sjukhusmiljö är det mycket att ta hänsyn till. I exempelvis korridorer är fällbara undertak att föredra eftersom det är så mycket installationer på sjukhus. Det måste vara lätt att komma upp ovanför för att titta till samt justera saker och ting som till exempel komplettera kablar.

När det kommer till just undertak i en sjukhusmiljö är det mycket att ta hänsyn till. I exempelvis korridorer är fällbara undertak att föredra eftersom det är så mycket installationer på sjukhus. Det måste vara lätt att komma upp ovanför för att titta till samt justera saker och ting.

Till BK-Kliniken valdes extra tjocka undertaksskivor, 40 mm.

- Det betyder jättemycket att dämpa ljudet i en sjukhusmiljö eftersom det brukar vara många ljud som stör, säger Ann Kronander. Det medför bland annat att stressnivåerna dras ner mycket hos personalen som vistas i miljön dagligen.

Lika viktigt är det att uppnå en bra taluppfattbarhet.
- På ett sjukhus förekommer många känsliga och jobbiga samtal. Det är viktigt att den information som ges till patienter och anhöriga når fram. Man måste se till att befrämja samtalet.

På ett sjukhus förekommer många känsliga och jobbiga samtal. Det är viktigt att den information som ges till patienter och anhöriga når fram. Man måste se till att befrämja samtalet.

Börje Arnfeldt, produktionschef hos Byggdialog, om akustiklösningarna:

- Utöver sedvanliga akustikkrav, stegljud, luftljud etcetera monterades även väggabsorbenter efter det att verksamheten tagits i drift.
Hygienfaktorn är självklart också viktig när man väljer till exempel undertak. I vissa delar är det nödvändigt med avtorkningsbara hygienundertak, till exempel på förlossningen. 

Projektinformation

Kategori
  • Akustik
År 2016
Land Sverige
Adress Lövängsgatan
Postnummer & ort 541 42 Skövde
Arkitekt Pyramiden Arkitekter, numera Tyréns
Designer Byggdialog
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.