Biogasanläggning Höganäs

Cortus Energy har med sin WoodRoll®-teknik uppfört en biogasanläggning hos Höganäs AB. WoodRoll®-tekniken bygger på befintlig teknik som kombineras till ett nytt och innovativt system, vilket innebär en banbrytande strategi för hur man förgasar biomassa i en helt integrerad process. Hela förloppet sker i ett slutet system där isoleringen är vital för att säkerställa effekten. 

- Paroc är mycket glada att ha leverarat isolering till denna världsunika anläggning, säger Håkan Glöckner som är Parocs ansvarige i projektet. Vi måste få industrin att övergå till grön energigas och minska koldioxidutsläppen. Detta är bara början och en tydlig markering hållbarhetsmässigt att Paroc är med i denna omställning.  

 

Använda produkter:
PAROC Pro Wired Mat 100

 

Grön energigas för att minimera utsläpp av koldioxid vid ståltillverkning

Höganäs AB är världsledande på marknaden för järn- och metallpulver med en årskapacitet på 500 000 ton. Järnpulvret används i olika typer av industriell tillverkning och ingår i ca 3500 produkter så som cyklar, symaskiner och flygplan. 

Idag används koks för uppvärmning av ugnarna på anläggningen. Koks som är ett fossilt bränsle ska nu delvis ersättas av den gröna biogasen. I stålindustrins klimatfärdplan pekas biobränsle ut som en viktig pusselbit för att nå en fossilfri produktion 2045.

– För Höganäs är det en del av vår långsiktiga strategi att ställa om från fossila bränslen till förnyelsebar energi. För att lyckas måste vi engagera oss, satsa resurser och ta ledningen i att utforska nya möjligheter, säger Nicklas Lång, hållbarhetsdirektör på Höganäs. 

Cortus Energy utvecklar banbrytande teknik

Cortus Energy är ett svenskt teknikbolag som bildades 2006. Anläggningen i Höganäs, som de också äger i 20 år, är deras första i kommersiellt bruk. Den har en kapacitet på 6 MW och tanken är att den ska skalas upp till 20 MW. Den unika WoodRoll-tekniken de utvecklat bygger på 3 steg:
 
1. Torkning. Biomassa (träflis, bark, grenar med mera) torkas
2. Pyrolys. Den uppvärmda biomassan bildar en pyrolysgas och char (grillkolsliknande bitar)
3. Grön biogas. Charet pulveriseras och injiceras med vattenånga (1100 °C) och den gröna biogasen bildas. Den färdiga biogasen kyls ner och är sedan redo att användas. 

Biogasen består av:

Ca 55-60 % vätgas
Ca 30-35 % kolmonoxid
Ca 10 % koldioxid
Ca 1-2 % metan

Specialist inom industri ansvarar för byggnationen

Ansvariga för bygget av anläggningen är Bilfinger som är specialiserade på industriella verksamheter världen över.  

– Att vi valde isolering från Paroc var självklarhet då vi har mycket goda erfarenheter sedan tidigare, säger Morgan Vestlund, Projektledare på Bilfinger. Parocs Pro Wired Mat 100 passar utmärkt för industrin och de höga krav som ställs. Ett projekt som detta kräver snabba och flexibla lösningar och Paroc har hela tiden levererat på utsatt tid. 

PAROC Pro Wired Mat 100 är en obrännbar stenullsmatta som på ena sidan är försedd med ett varmförzinkat trådnät. Användning vid värmeisolering av pannor, rörledningar, behållare m m. Rekommenderas vid påfrestande miljöer såsom höga temperaturer och vibrationer.

Projektinformation

Kategori
  • Process Industri
År 2019
Land Sweden
Adress Bruksgatan 35
Postnummer & ort 263 39 Höganäs
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.