Boda Glasbruk museum

Det gamla glassliperiet vid Boda Glasbruk har renoverats och gjorts om till ett museum för konstglas från Kosta, Åfors och Boda. Byggnaden anpassades för kraven på uppvärmda lokaler. Som ett första steg isolerades taket med lösningen Paroc Air, med syftet att ventilera ut all fukt i den gamla konstruktionen – betong med ett tätskikt av skadad papp.

Man valde att behålla den gamla skadade pappen, som kommer att fungera som ångspärr i den nya takkonstruktionen. PAROC Air tar hand om fukten, som kommer att ledas in i taket under bygget, och även den befintliga fukten som torkar utåt, speciellt från det befintliga tätskiktet. Hela den gamla konstruktionen kommer att ge mer värme än tidigare och kommer att torka såväl utvändigt som invändigt när byggnaden blir tät och värmen slås på.

Takytan är cirka 1 000 m².

Använda produkter:

PAROC Air-lösning med PAROC ROS 30, PAROC ROS 30g och PAROC ROB


Projektinformation

Kategori
  • Takisolering
År 2010
Land Sverige
Adress Storgatan 5
Postnummer & ort 361 30 Emmaboda
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.