Demensboende Falköping

Falköpings kommun siktar mot framtiden och möter kraven inom vården med ett helt nytt demenscentrum. I planen som antogs av socialnämnden, i april 2013, kunde man dra slutsatsen att Falköpings kommun saknar ett centrum för demensvården.

I januari 2016 tog socialnämnden beslut om att demenscentrum ska byggas i enlighet med socialnämndens intentioner och mål för verksamheten. Demenscentrum byggs vid Fåraberget. Byggnaden kommer att ha en yta på ca 9 000 kvm.

Byggnaderna är isolerade med PAROC eXtra som är en universalskiva som är en universal isolerskiva tillverkad av obrännbar stenull och används för värmeisolering, ljudisolering och brandskydd i till exempel väggar, på vindar och golv i alla typer av byggnader.

Använda produkter:

PAROC eXtra

 

Följande verksamheter avses ingå i demenscentrum:
• 70 boendeplatser med demensvård indelade i grupper om cirka tio personer kring gemensamhetsutrymmen för boendes samvaro och måltider.
• 10 platser för korttidsvistelse, avlösning i hemmet, växelvård och intilliggande gemensamhetsutrymmen.
• Ett gemensamhetshus med lokaler för dagverksamhet för dementa, tillagningskök, rymlig möteslokal, lokaler för arbetsledning, sköterskor och övrig personal med inriktning mot demensvård samt paus- och omklädningsrum för personal.
• Förbindelsegångar som medger inomhusförflyttning mellan olika hus/avdelningar inom demenscentrumet.
• ”Sinnenas trädgård”, där olika delar kan förläggas såväl utomhus som inomhus.

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Projektinformation

Kategori
  • Väggisolering
År 2018
Land Sweden
Adress Norra Tvärvägen
Postnummer & ort 520 43 Falköping
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.