Epicenter, Stockholm

Innovationshuset Epicenter i centrala Stockholm är inget vanligt kontorshotell. Man vill istället erbjuda en miljö där storföretag kan samarbeta med innovationsbolag i en kreativ och inspirerande miljö. Det är en flexibel kontorsmiljö där snabbväxande företag kan växa fritt. En plats för gränsöverskridande samarbeten med en mix av allt från soloentreprenörer till storföretag. Epicenter har utvecklats i samarbete mellan AMF Fastigheter, SIME och Result. Arkitektbyrån Codesign har varit involverade från förstudie till
slutleverans i olika faser av projektet. 

På Epicenter har man valt att väva ihop inbjudande lounger, kafé, coworking-ytor, studios, innovationslabb och showrooms med mer traditionella kontor. Basmaterial som betong, glas och trä är utgångspunkten för den avskalade, lite råa miljön. Två scener för aktiviteter, program, föreläsningar och spontana möten har placerats strategiskt i anslutning till entrén.

Till Epicenter valdes PARAFON Step, ett nytt akustikkoncept där det är möjligt att själv bestämma design och färg. För Bornstein Lyckefors, som skapat konceptet, är PARAFON Step ett undertak som löser ljudproblematiken samtidigt som den bidrar till helhetsupplevelsen i rummet. 

Använda produkter:

PARAFON Step Direct

Projektinformation

Kategori
  • Akustik
År 2016
Land Sverige
Adress Mäster Samuelsgatan 36
Postnummer & ort 111 57 Stockholm
Arkitekt Codesign

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.