Fälttest PARAFON Decibel Mute, kontor, Örebro

Citypassagen i Örebro är en toppmodern kontorsbyggnad som med sina flexibla kontor har plats för 1000 arbetsplatser fördelat på 7 våningar. För att dagens öppna och flexibla kontorsmiljöer skall kunna erbjuda en trivsam arbetsmiljö ställs höga krav på både ljudisolering och ljudabsorption. Paroc Akustik har levererat produkter från konceptet PARAFON Decibel, som utvecklats just för att ge en optimal ljudmiljö i kontor med flexibla väggar, oavsett vilken av marknadens leverantörer av systemväggar som används.

Under byggnationen utförde Akustikverkstan kontrollerande ljudisoleringsmätningar. Mätresultaten visade att lösningarna med PARAFON Decibel Mute och Decibel Barrier väl motsvarade förväntningarna och uppsatta kravnivåer liksom värden som uppmätts i labbtester. Resultatet av mätningarna kan du se i detalj längre ner på sidan. 

Roof Arkitekter har stått för designen av det blivande landmärket mitt i Örebro. Bygget, som skall stå klart i april 2019, har en hög miljöprofil med många smarta lösningar, och har fått en preliminär certifiering enligt Miljöbyggnad – nivå Silver. Miljöbyggnad ställer bl a krav på byggnadens energianvändning, innemiljö, ljudmiljö och inbyggda material.

Illustration exteriör från Castellum.

 

Använda produkter:

PARAFON Decibel Mute

PARAFON Decibel Barrier 

PARAFON Exclusive

PARAFON Decibel - utvecklad och testad för svenska förhållanden

I den nya toppmoderna byggnaden Citypassagen i Örebro skapas flexibla kontorsmiljöer med hjälp av systemväggar från Flex Interior System AB. En bra ljudmiljö bidrar till en både effektivare och hälsosammare arbetsmiljö. Därför har Lindströms Undertak monterat produkter ur serien PARAFON Decibel, en serie undertaksprodukter som är både ljudisolerande och ljudabsorberande.

Genom de helhetslösningar PARAFON Decibel erbjuder skapas effektiv ljuddämpning, framför allt i kontorsmiljöer som t ex på Citypassagen, med de speciella akustiska utmaningar som konstruktioner med flexibla systemväggar innebär. I samarbete med Akustikverkstan och en av Sveriges främsta akustiker, teknologie doktor Pontus Thorsson, har vi utvecklat, testat och anpassat konceptet för nordiska förhållanden. Resultatet är en lösning som väl lever upp till de nationella byggreglerna, klarar de högsta kraven på god ljudmiljö och enkelt kan anpassas till olika behov i olika miljöer. Allt för att skapa rätt ljud på rätt plats.

För att verifiera våra beräknade resultat har vi nu gjort en kontrollmätning. Mätningen utfördes i november 2018 av Pontus Thorsson, Akustikverkstan. Fälttesterna visar att våra produkter i kombination med väggarna i Citypassagen klarar samtliga uppsatta krav.

Krav i projektet: Ljudklassklass B (påverkar ej de utrymmen där vi gjort mätningar jämfört med ljudklass C)

 Flexibla systemväggar med Parafon Decibel

Fälttest Parafon Decibel Mute i kontor, Örebro

Kontrollmätning 1:
Mellan två mötesrum

Undertakslösning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monterad inne i rummen och i 2 rader (1200 mm) utanför vägg mot korridor.

Teknisk konstruktionshöjd: 800 mm

Mellanvägg mellan rum: "Flex Fineline R'w 44dB" (Rw 46 dB) + OSB-skiva på en sida – ger enligt beräkning direkt ljudisolering på ca Rw 48 dB.
Tjocklek vägg 120 mm (utan OSB) höjd 2800 mm.

Ljudisoleringskrav: R'w 44 dB mellan rum, två mötesrum. (krav till korridor är R'w 35 dB, någon kontrollmätning på detta gjordes inte vid tillfället)

Resultat kontrollmätning: Uppmätt R'w 43 dB.
Kommentar Akustikverkstan: Underskridande av kravet R'w 44 dB beror på flanktransmission i dörrparti. En tydlig ljudtransmission i panel ovan dörrar märktes som inte berodde på läckage genom otäthet/springor. Dörrpartiet som använts är avsett för R'w 35 dB – med ett dörrparti avsett för R'w 40dB hade kravet R'w 44 dB uppfyllts (skulle i så fall enligt beräkning blivit R'w 45 dB). 

Uppmätt värde för sammanlagd ljudisolering för undertak och väggar överenstämmer väl med den tabell som presenteras i Parocs PARAFON Decibelkoncept och lösning för Sammanlagd ljudisolering R'w 44 dB.


Kontrollmätning 2: 
Mellan rum med glasväggar på två sidor och passage direkt utanför

Undertakslösning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monterad inne i rummen och i 2 rader (1200 mm) utanför vägg mot korridor.

Teknisk konstruktionshöjd: 800 mm

Mellanvägg mellan rum: Flex Glassline tjocklek 12,38 mm Höjd 2800 mm  Rw (lab) 40 dB

Ljudisoleringskrav: R'w 39 dB (44 dB – 5dB "för skiljekonstruktion med större glasparti som ger god uppsikt så godtas 5 dB lägre värden" till korridor)

Resultat kontrollmätning: Dn,T,w 41 dB nära skiljeväggen.

Kommentar Akustikverkstan: Dn,T,w ersätter R'w när den gemensamma avskiljande arean inte kan bestämmas entydigt, när ljudet kan ta sig flera vägar, i detta fallet även genom sidoväggarna. 


Kontrollmätning 3:
Mellan rum med glasväggar på två sidor och arbetsplatser längre bort i kontorslandskap

Undertakslösning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monterad inne i rummen och i 2 rader (1200 mm) utanför vägg mot korridor.
Utanför de två raderna med PARAFON Decibel Mute och ut till mottagarpositionen var det ljudabsorberande undertaket PARAFON Exclusive kant A, 18 mm monterat.

Teknisk konstruktionshöjd: 800 mm.

Mellanvägg mellan rum: Flex Glassline tjocklek 12,38 mm Höjd 2800 mm  Rw (lab) 40 dB

Ljudisoleringskrav: R'w 44 dB - från mötesrum till arbetsplatser där man vistas permanent, i detta fallet i ett kontorslandskap.

Resultat kontrollmätning: Dn,T,w  44 dB

Kommentar Akustikverkstan: Dn,T,w ersätter R'w när den gemensamma avskiljande arean inte kan bestämmas entydigt, när ljudet kan ta sig flera vägar, i detta fallet även genom sidoväggarna. 

Uppmätta värden i kontrollmätning 2 och 3 för sammanlagd ljudisolering för undertak och väggar överenstämmer väl med den tabell som presenteras i Parocs PARAFON Decibelkoncept och lösningar för sammanlagd ljudisolering.

  

Fälttest Parafon Decibel Mute i kontor, Örebro

Kontrollmätning 4:
Mätning från litet mötesrum till passage utanför rum

Undertakslösning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monterad inne i rummen och i 2 rader (1200 mm) utanför vägg mot korridor.
Teknisk konstruktionshöjd: 800 mm

Mellanvägg mellan rum: Flex Glassline tjocklek 12,38 mm Höjd 2800 mm  Rw (lab) 40 dB 
Dörrparti: Flex frameless R'w 35 dB"

Ljudisoleringskrav: R'w 35 dB, från mötesrum till passage utanför.

Resultat kontrollmätning: Dn,T,w 40 dB.  

Kontrollmätning 5:
Mätning från litet mötesrum till arbetsplatser i kontorslandskap på längre avstånd


Undertakslösning: PARAFON Decibel Mute + enkel PARAFON Decibel Barrier (Dn,f,w 52 dB)
PARAFON Decibel Mute monterad inne i rummen och i 2 rader (1200 mm) utanför vägg mot korridor.

Teknisk konstruktionshöjd: 800 mm

I detta fallet har endast två rader PARAFON Decibel Mute monterats utanför mötesrummen och resten av undertaket (PARAFON Exclusive kant A, 18 mm) var ännu inte monterat utan taket var öppet mot bjälklaget.

Ljudisoleringskrav: R'w 44 dB från mötesrum till arbetsplatser där man vistas permanent, i detta fallet i ett kontorslandskap.

Resultat kontrollmätning: DnTw  41 dB.  

Kommentar Akustikverkstan: Kravet uppnåddes inte. Detta visar att ett längre avstånd från ljudkällan till mottagarpositionen inte sänker ljudnivån tillräckligt för att nå ett högre ljudisoleringskrav. För att klara kravet behövs ett högabsorberande undertak mellan de två raderna med ljudisolerande och ljudabsorberande PARAFON Decibel Mute närmast utanför mellanvägg och ut mot mottagarpositionen (som i kontrollmätning 3).

Projektinformation

Kategori
  • Akustik
År 2019
Land Sweden
Adress Östra Bangatan
Postnummer & ort 703 61 Örebro
Arkitekt Roof Arkitekter AB (numera PE)
Designer Castellum AB
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.