Flerfamiljshus, Södertälje

BRF Fogdetorp är Södertäljes största bostadsrättsförening med 378 lägenheter fördelade i 9 hus. Området byggdes 1967–68 och räknas till det så kallade Miljonprogrammet. Mellan åren 2018-21 genomfördes en omfattande renovering av fastigheterna. Ventilationen var bristfällig, asbest fanns i väggarna, otäta fönster samt fasader och balkonger hade nått sin tekniska livslängd. Målet med renoveringen var att nå en minskad energiförbrukning på 60 %, minska koldioxidutsläppen samt att förbättra boendemiljön. Byggnaderna isolerades med PAROC Stenull som inte bara bidrar till energieffektivisering utan också lägre uppvärmningskostnader och högre boendekomfort. 

Produkter som användes:

PAROC SMARTFRONTSKIVA
PAROC Fatio Plus, Tjockputsskiva

PAROC Stenull bidrar till att energieffektivisera Miljonprogrammet! 

Föreningen ligger på den östra sidan om kanalen vid Rosenhöjdsvägen på en lugn återvändsgata uppe på höjden. Det finns flera lekplatser, tennisplan, boulebana, fotbollsplan och grillplatser i området. I de olika husen finns bland annat föreningslokal, gym, biljardbord, pingisbord, övernattningsrum och bastu. BRF Fogdetorp är en del av Miljonprogrammet där en miljon bostäder skulle byggas på 10 år.

Inför renoveringen tog styrelsen ett helhetsgrepp via HSB och WSP. Man beslutade att komplettera med nya entrépartier, nya tvättstugor, förstorade och inglasade balkonger, säkerhetsdörrar till lägenheter samt solceller på taket. Fasaderna renoverades med SmartFront-metoden där nya tilluftskanaler, kopplade till ett FTX-aggregat på vindsbjälklaget monteras på utsidan av bostaden i det inre isolerskiktet. Fördelarna med SmartFront-metoden är många:

  • Montering sker från utsidan
  • Aktiviteten inne i byggnaden störs minimalt
  • Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden
  • Rören läggs i spår inne i isoleringen
  • Ingen lägenhetsyta försvinner, vilket innebär att hyran inte behöver sänkas
  • Tilläggsisoleringen ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar buller utifrån
  • Inomhustemperaturen blir mindre känslig för plötsliga ändringar av utomhustemperaturen
  • Smartfront minskar radon i fastigheter

Stefan Forsberg, VD på SmartFront:
- Att renovera hus är inte bara att köra på och tro att det ska bli bra! Vi på SmartFront vill lämna efter oss hållbara hus med litet underhållsbehov och bra driftskostnader som dessutom är vackra att se på. Därför använder vi alltid stabila och trygga material i vår produktion.

-Utan goda relationer med kunder, leverantörer och alla inblandade blir inte slutresultatet lyckat. Vid renoveringen av BRF Fogdetorp bidrog alla med professionella och avgörande insatser vilket gjorde att projektet blev så lyckat. För oss är det väsentligt med helheten när vi renoverar tillsammans där alla ska trivas och synas. Bra relationer och produkter ger bra resultat! 

Projektinformation

Kategori
  • Energiklok renovering
  • Väggisolering
År 2021
Land Sweden
Adress Morabergsvägen 33a
Postnummer & ort 152 42 Södertälje

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.