Flerfamiljshus, Göteborg

I Östra Kålltorp, Göteborg, byggs just nu Brf Träkronan, ett flerfamiljshus med en fantastisk utsikt över staden. FO Peterson är totalentreprenör och har valt att bygga i trä med undantag för första våningen som är i betong. Byggnaden isoleras med brandsäker och energieffektiv PAROC Stenull vilket bådar för ett hållbart boende för framtiden, med fin inomhuskomfort och låga energikostnader. 

Använda produkter:

PAROC ZEROfix med PAROC Klimatskiva ZERO
PAROC Cortex
Skalmursvägg med PAROC Klimatskiva ZERO

Brf Träkronan - Brandsäkert och energieffektivt boende i trä

 
Nära till både stad och natur, och med utsikt över Göteborg. F O Petersons nya prestigebygge Brf Träkronan är byggt i trä, och med brandsäker och energieffektiv isolering av stenull bådar det för ett hållbart boende för framtiden, med fin inomhuskomfort och låga energikostnader. 

Högt upp på en kulle i centrala Göteborg byggs just nu ett av Göteborgs första flerbostadshus i trä. Brf Träkronan består av tre sammanhängande men förskjutna huskroppar, vilket skapar känslan av tre hus. Huset är på mellan sju och åtta våningar, med närmare 60 lägenheter med två till fyra rum. Här finns balkong eller uteplats för de flesta lägenheterna, ett flertal har dubbla balkonger och utsikten är härlig från kullen! 

Trä och stenull i kombination

FO Peterson är huvudentreprenör och har här valt att bygga i trä. Ett val som enligt Tomas Käll, arkitekt för projektet, initierades från företagets VD Jonas Steen. Både stommen och de bärande ytterväggarna är i KL-trä. För att isolera träkonstruktionen har man valt PAROC Stenull och det självbärande systemet PAROC ZEROfix.  ”Vi ville gärna rita ett trähus” berättar Tomas, ”dels av miljöskäl, men också för att få arbeta med trä som material och de estetiska möjligheter som det ger. Stenull har stora fördelar eftersom det är ett obrännbart isolermaterial som passar bra ihop med trähus.”

Brandkrav gjorde valet enkelt

Anton Svensson, projektledare för Brf Träkronan berättar om materialvalet och hur valet av isolering grundar sig i önskemålet om en brandsäker lösning.  ”Brandkonsulten var mycket noggrann med vad som skulle finnas i fasaden. Ett av kraven var att det material som valdes skulle ha ett godkänt SP Fire test.”  De högt ställda brandkraven gjorde valet av PAROC Stenull enkelt. PAROC Stenull är klassificerad i Euroklass A1, den högsta brandklassen, vilket också var brandkonsultens krav för projektet. Kombinationen med trästomme och PAROC Stenullsisolering är också ett beprövat koncept, som stöttades av projektets brandkonsult. 

Självbärande konstruktion ger snabbt montage

Förutom de fina brandegenskaperna lyfter Anton fram det smidiga montaget som en bidragande faktor när man valde PAROC ZEROfix.
Tomas instämmer och fortsätter ”Det finns stora fördelar med att vi inte behöver komplettera med reglar för infästning av isoleringen och att alla anslutningar vid fönster- och dörröppningar är genomtänkta och välfungerande.”

”Vi får en väldigt energieffektiv fasad. Även monteringen av stenullen med färre moment verkar effektiv samt återvinningen av spillmaterialet är bra för miljön”, avslutar Tomas.

Alexander Liljenhed är bitr. platschef på Träkronan och även han lyfter fram brandegenskaperna i kombination med det snabba montaget när han berättar om projektet och valet av PAROC ZEROfix systemet: 

”En av de stora anledningarna till att vi har valt att jobba med PAROC ZEROfix-systemet är isoleringens brandskyddande egenskaper men också att systemet innebär ett smidigt montage.”

Alexander Liljenhed, FO Peterson Alexander Liljenhed, FO Peterson är bitr platschef på Brf Träkronan. Han berättar hur stor betydelse produktens brandegenskaper haft vid valet av isoleringsmaterial.  

Unik metod

PAROC ZEROfix är en unik, självbärande infästningsmetod för utvändig isolering av ytterväggar. Infästningsmetoden består av horisontella och vinklade fasadskruvar och ger en mycket robust konstruktion med minimala köldbryggor. Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den bärande stommen. Skruvarna bär vikten av både isoleringen och den utvändiga fasadbeklädnaden. De horisontella fasadskruvarna överför vindlast och de vinklade fasadskruvarna den vertikala lasten från fasadbeklädnaden.

På Träkronan har man valt 200 mm PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO i kombination med 50 mm PAROC Cortex som har ett integrerat vindskyddsmembran. Tack vare isoleringens stora format och det faktum att systemet består av få delar blir lösningen både kostnads- och tidseffektiv. Det går snabbt att täcka vägg efter vägg. 

Många kvadrat på en dag!

Tack vare att systemet är självbärande, går montaget på arbetsplatsen väldigt smidigt. Något som bekräftas av Fredrik Lennhede som är ledande montör för entreprenören Byggbolaget.

”Att montera PAROC ZERO i kombination med PAROC Cortex på en KL-trästomme ger en stabil och bra vägg. Systemet är väldigt lätt att montera, du får med dig mycket kvadrat på en dag och det blir en tät fasad när allt sitter på plats. 

Fredrik Lennhede, Byggbolaget Fredrik Lennhede, Byggbolaget, arbetar för första gången med PAROC ZEROfix på Brf Träkronan. Han är mycket nöjd med hur arbetet går snabbt framåt tack vare den smidiga monteringen. 


Monteringen av isolering pågår för fullt nu under våren, och hela byggnaden beräknas stå färdig under hösten 2022. 

Projektinformation

Kategori
  • Väggisolering
År 2022
Land Sweden
Adress Övre Sanatoriegatan 28
Postnummer & ort 41674 Göteborg
Arkitekt FO Arkitektkontor
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.