Gymnasieskola, Falköping

På Ållebergsgymnasiet går idag 1034 elever fördelade på 12 nationella program. Här finns även en gymnasiesärskola (ligger i egen huskropp). 

2009 beslöt dåvarande skolchef, efter samråd med gymnasiets skolledning, att stänga skolan på grund av dålig arbetsmiljö för personal och elever. Efter en utredning tog kommunen beslut om att bygga samt renovera. 2010 gjordes en upphandling med Skanska att de i totalentreprenad med partnering som arbetssätt skulle projektera och bygga det skolan hade behov av. Projektet avslutades 2013.

Använda produkter:

PARAFON Classic - i de flesta utrymmen för undervisning, grupprum mm samt i miniaulor och bibliotek. Tjockleken på skivan medför att absorptionen inte påverkas så mycket av nedpendlingshöjden av undertaket. En tunnare PARAFON Classic användes i utrymmen med lägre ställda rumsakustiska krav som till exempel förråd och toaletter. 

PARAFON Hygiene - i duschutrymmen för att klara vattenstänk, tillsammans med bärverk av korrosionsklass C4. 

B&L Lund  ansvariga för ljudet under hela processen

Nästan alla utbildningslokaler flyttades från den gamla skolan och en ny huvudbyggnad byggdes mellan Fredriksbergsskolan på ena sidan och yrkesskolan på den andra. 
- På så vis fick vi ett sammanhängande gymnasium där man når alla delar inomhus, säger gymnasiechef Torbjörn Karlsson som är väldigt nöjd med den nya skolan.
- Rymd, luft, ljus och gemenskap var rubriker som hela tiden återkom i den brukardialog som projektet använde sig av och allt det andas vår nya skola. Det är en alltigenom härlig arbetsplats som andas gemyt, stolthet och trivsel.

Vid ny- och ombyggnationen hade B&L Lund AB rollen som ljudansvariga under hela processen, från projektering till utförande av montage samt verifiering av resultatet. Totalt monterades cirka 7000 kvadratmeter undertak under projektet.

Simon Sandberg hos B&L Lund berättar att de dimensionerade skolan ljudmässigt för att uppfylla ljudklass B enligt S 25268:2007. 
- Vi formulerade initialt vilka krav som gäller med avseende på luftljudsisolering mellan rum, stegljudsisolering, rumsakustik, ljudtrycksnivå inomhus från installationer samt ljudisolering mot yttre ljudkällor. Därefter deltog vi i arbetet att ta fram konstruktionslösningar för golv, väggar och tak.

Eftersom delar av gymnasieskolan skulle renoveras lades stor vikt vid utvärdering av att exempelvis väggar hade tillräckligt god ljudisoleringsförmåga för att klara ljudkraven.
- I vissa fall valdes ljudreducerande undertak som till exempel PARAFON Decibel 42 för att förbättra befintliga konstruktioners ljudisoleringsförmåga. I nybyggnadsdelar byggdes provrum upp för att utföra ljudmätningar.

I avslutningsskedet verifierades projektet med omfattande mätningar för att kontrollera så de färdigställda byggnaderna uppfyllde ställda krav. Det gjorde de och skolan har idag fantastisks mätetal kring trygghet och trivsel. Hela 95 procent enligt gymnasiechef Torbjörn Karlsson som inte minst lyfter fram skolans entréhall. 

Skolans entrehall används flitigt, mycket tack vare sin eminenta ljudklassning.

- Den används flitigt, mycket tack vare sin eminenta ljudklassning. Vi har hyrt ut den för alla möjliga evenemang såsom utställningar, mässor, banketter, konserter, konferenser och galor.

Charlotta Andersson och kollegorna på Sweco Architects hade som uppgift att skapa en sammanhållen skola med ett tydligt nav. Det blev entréhallen, eller torget som det brukar kallas.
- Torget är det självklara hjärtat i byggnaden och en akustisk utmaning eftersom det är ett stort multifunktionellt rum för många olika aktiviteter.

Torget är det självklara hjärtat i byggnaden och en akustisk utmaning eftersom det är ett stort multifunktionellt rum för många olika aktiviteter.

Hon berättar att det är viktigt att jobba med rummens form och volym för att skapa goda akustiska förutsättningar. 
- Torgets sexkantiga form och de utskjutande burspråken har visat sig vara gynnsamma för en god ljudmiljö. Vi har ett heltäckande akustikundertak men de absorbenter som vi från början räknade med på väggarna har inte behövts. 

Det var en målsättning för Sweco att göra akustiklösningen till en integrerad del av byggnaden. 

Projektinformation

Kategori
  • Akustik
År 2013
Land Sverige
Adress Fredriksbergsvägen 36
Postnummer & ort 521 45 Falköping
Arkitekt SWECO Arkitekter, Karlstad
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.