Hustillverkare, Götene

Den gamla produktionslokalen som byggdes i slutet av 60-talet har hustillverkaren Götenehus tidigare delat med ett annat företag. Sedan det företaget valde att lägga ned sin verksamhet i början av 2016 har Götenehus successivt renoverat lokalen samtidigt som produktionen pågått som vanligt.

Den verksamhet som bedrivs är kapning av material samt tillverkning av yttertak, ytterväggar och innerväggar. Då bullret är högt var det av stor vikt att hitta en väl fungerande akustiklösning. Valet föll på PARAFON bullerskiva 1200x1200x50 (natur). 

Använda produkter:

PARAFON Buller

Viktigt med en bra akustiklösning när arbetsmiljön är bullrig

Att bygga trähuselement är en bullrig process på grund av oväsen från bland annat spikpistoler och kapmaskiner. I produktionslokalen, som är 110 meter lång och 30 meter bred, arbetar för närvarande omkring 15 personer. Det var viktigt för Götenehus att dämpa ljudet i lokalen så mycket som möjligt. Då den ena halvan av taket sedan tidigare bestod av en naturfärgad skiva, PARAFON Buller från Paroc, valde företaget att fortsätta med samma produkt på den resterande halvan. Taket är monterat med vit bricka och skruv.

- Vi monterade i april 2016, berättar Niclas Appelqvist som är arbetsledare hos B&L Lund. 

Inledningsvis rensade de lokalen från tidigare verksamhet. Traverser, lackboxar, väggar med mera plockades bort för att få fram en stor fri yta.

- Vi åtgärdade det gamla golvet samt satte in bullerskivan från Paroc i taket. Götenehus har samma undertak i samtliga hallar. 

Nicklas Svensson, produktionschef hos Götenehus, har stämt av med personal som arbetat när tidigare hallar renoverats.

- Utan bullerdämpande skivor så var det ett ohyggligt oväsen. När taket sattes upp så blev akustiken avsevärt bättre. 

Utan bullerdämpande skivor så var det ett ohyggligt oväsen. När taket sattes upp så blev akustiken avsevärt bättre. 

Projektinformation

Kategori
  • Akustik
År 2016
Land Sverige
Adress Kraftgatan 1
Postnummer & ort 533 21 Götene
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.