IEA5 lågenergihus, Finland

IEA5 byggdes för bomässan i Jakobstad i Finland 1994. Det kan ses som en pionjär inom energieffektiv konstruktion och används fortfarande av VTT och Tekes som ett bra exempel och som grund för lågenergihus och nollenergihus. Huset använder också solenergi.

VTT har studerat och övervakat IEA5 i nästan tjugo år. Energiförbrukningen för rumsuppvärmningen har registrerats. Alla studier har samma slutsats, att isolering med en tjocklek på minst 300 mm inte utgör någon risk om inga byggnadsfel görs.

Paroc har alltid främjat energieffektiv konstruktion. Därför valdes Paroc som partner och isoleringsleverantör till IEA5-huset. PAROC UNS 37 (nu PAROC eXtra) och PAROC WPS 3n som vindskydd ger brandsäkra och energieffektiva lösningar till IEA5.

Använda produkter:

PAROC eXtra,
PAROC WPS 3nProjektinformation

Kategori
  • Väggisolering
År 1994
Land Finland
Adress Equatorn
Postnummer & ort 68600 Pietarsaari

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.