Kraftvärmeverk, Kuopio, Finland

Kraftvärmeanläggningen Haapaniemi 3, som ägs av Kuopion Energi, har en kraftpanna (149 MWth) som är en cirkulerande fluidiserad bäddpanna (CFB) och bränner torv och skogsavfall. Sedan januari 2012 har anläggningen producerat fjärrvärme för staden Kuopio och el till det nationella elnätet.

Den flerbränsleeldade pannan och processledningarna vid Haapaniemi 3 verket är isolerade med PAROC Pro stenullsprodukter.

Projektinformation

Kategori
  • Process Industri
År 2012
Land Finland
Adress Haapaniementie 32
Postnummer & ort Kuopio 70100

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.