Myllypuro Campus, Helsingfors, Finland

Ett nytt campus för studenter inom byggnation och välbefinnande är under uppbyggnad i Myllypuro, Helsingfors. Det kommer att utgöra studie- och arbetsmiljö för 6 000 studenter och 500 anställda och blir den största enskilda enheten för Metropolia University of Applied Sciences. Campus kommer att slutföras i två steg och projektet beräknas vara klart i augusti 2019. De 40 000 kvadratmeterna på campus är praktiskt belägna på en och samma plats längs Ringled 1, och byggs delvis över tunnelbanelinjen. Objektet har en total yta på 41 000 kvadratmeter. Projektet är även av stor betydelse för Hewaco Oy, en leverantör av isoleringstjänster, som valde PAROC Hvac Combi AluCoat T för Myllypuro Campus rörisolering.

Använda produkter:
PAROC Hvac Combi AluCoat T

20 kilometer rörskålar

– Tidpunkten var perfekt eftersom Combi-rörskålen just hade lanserats på marknaden när Myllypuro Campus-projektet drog igång för oss. Det gjorde att vi fick möjlighet att testa den nya produkten direkt i praktiken, förklarar Tomi Elolähde, projektledare på Hewaco. Enligt Tomi var det möjligt att visa på fördelarna med Combi-rörskålen i verkligt stor skala i Myllypuro, eftersom det krävs närmare 20 000 meter rör. – Det innebär att den isolerade rörledningen i den här byggnaden är lika lång som avståndet från Helsingfors centrum till Ringled 1, bredvid den plats där Myllypuro Campus är belägen i östra Helsingfors. 

Även med andra mått mätt är Myllypuro Campus ett stort projekt för Hewaco, eftersom det i praktiken utgör en fjärdedel av företagets totala årliga arbetsvolym. – Naturligtvis har projektet även ett referensvärde för oss, eftersom det ur isoleringsindustrins perspektiv är ett av de största pågående projekten i huvudstadsregionen. Tillsammans med storleken var tidsplanen för projektet en av våra största utmaningar, som det brukar vara i byggbranschen. Objektet har också många våningar och små isolerade rör. Som ett resultat av detta hade vi ett perfekt tillfälle att testa om vi kunde tackla dessa utmaningar med Parocs nya stjärnprodukt, förklarar Elolähde. 

Vi har lyssnat noga på kundernas feedback

Det har varit aktiva diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan Hewaco och Paroc i takt med att projektet har framskridit. – Vi har lyssnat noga på våra kunders feedback och tankar, eftersom slutanvändarna är proffs som kan ge oss värdefull feedback. Den här gången var återkopplingen av ganska speciell betydelse, eftersom det i början på projektet fanns en helt ny rörisoleringsprodukt på den finska marknaden, förklarar Toni Saukkonen, Parocs produktchef för Teknisk Isolering.

Den unika Combi-rörskålen, som lanserades på den finska marknaden för drygt ett år sedan, bygger på rörisoleringens stjärnformade innerdiameter, som gör att samma rörskål kan användas till rör med olika diametrar – en liten finess som är förvånansvärt viktig ur affärssynpunkt för kunden. – Baserat på vår mångåriga erfarenhet har Combi-rörskålen snabbat upp omsättningshastigheten i vårt lager, effektiviserat installationsarbetet på arbetsplatsen, minskat materialspillet och till och med förbättrat arbetsmiljön för våra installatörer på plats. Alla dessa faktorer visar sig i form av kostnadsbesparingar på den nedersta raden, säger Tomi.

Tomi lyfter fram de logistiska fördelarna som den främsta faktorn. – Vi har kunnat minska antalet artiklar som vi har i lager och antalet hyllplatser i vårt lager eftersom vi inte längre har något behov av att lagra rörisoleringar i olika dimensioner på samma sätt som tidigare. Våra arbetare har också sagt att installationsarbetet på plats har blivit enklare och går snabbare eftersom det inte längre finns något behov att ta med sig paket med rörisolering i 4–5 olika storlekar. Det räcker med ett par paket, så detta är viktigt även ur ett arbetsmiljöperspektiv. Under installationsarbetet har Combi-rörskålen inte resulterat i några större ändringar av tidigare jobb. Det har gått precis lika smidigt som det brukar när Parocs produkter används.     

Mindre spill

Att förutsäga hur mycket material man skulle beställa har varit en utmaning för Hewacos dagliga verksamhet. – Vi kan bara lagra en begränsad mängd material i vårt lager, så vi måste kunna beräkna och förutsäga materialåtgången mycket exakt. Med Combi-rörskålen har det nu blivit lättare att göra detta för rörisolering, vilket återigen optimerar beställning av material och leveransprocesser, samt minskar spillet, säger Elolähde. 

Tomi förklarar att det, baserat på Parocs beräkningar till och med är möjligt att halvera kundernas lagerartiklar, vilket betyder att lageromsättningen kan ökas med mer än 30 %. – Det gör att kundens fasta sortiment kan fokuseras på produkter som omsätts snabbare och som verkligen effektiviserar lagringen och logistiken. Hewacos erfarenheter från Myllypuro Campus-projektet har visat sig vara ovärderliga och vi kommer att fortsätta det intensiva utbytet av erfarenheter och diskussioner allteftersom projektet fortskrider. På det sättet kommer vi kanske att kunna göra Combi-rörskålen till ännu en stjärnprodukt som tillgodoser våra kunders behov ännu bättre.

 

Projektinformation

Kategori
  • VVS
År 2018
Land Finland
Adress Myllypurontie 1
Postnummer & ort Helsinki 00920
Arkitekt Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki ja Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.