Sjukhus, Jyväskylä, Finland

Sjukhuset Nova, som byggs på en 5,5 hektar stor tomt, är utan tvekan ett storskaligt projekt. Det är för närvarande det enda nya sjukhus som byggs i Finland: en 8 våningar hög, 250 meter lång och 100 meter bred byggnad med en total golvyta på 108 500 bruttokvadratmeter.

Nova är det största projektet någonsin för huvudentreprenören SRV, men även för många andra byggföretag som är involverade i detta projekt.

Använda produkter:

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI90 BlackCoat
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat
PAROC Hvac Combi AluCoat T
PAROC Hvac Section AluCoat T

Ett förvånansvärt enkelt rörisoleringsprojekt

– Nova är det största byggteknikprojektet i vårt företags historia, säger Jukka Peltonen, VD för KSPT Insulation Oy, som ansvarar för installationerna av ventilationskanaler och rörisoleringar i Nova-projektet.

Enligt Peltonen innebär Nova heltidsarbete för 10 till 15 installatörer under två års tid.

– För vår del startade projektet sommaren 2018 och kommer att hålla på till våren 2020.

Peltonen har även arbetat som projektledare på projektet.

– Nova har utvecklats förvånansvärt bra med tanke på projektets omfattning. Jag tror att det är på grund av den välskötta planeringen, som involverade olika intressenter och experter redan från början, säger han.

Janne Hongisto, KSPT förman på Nova-projektet, håller med Peltonen, men är också något kritisk till designen.

– Det är väldigt vanligt att när man utformar rören för ett objekt så tar inte designfasen hänsyn till att det även måste finnas plats för isolering. Så var även fallet med Nova.

Hongisto håller dock med Peltonen om att Nova har gått förvånansvärt smidigt som projekt betraktat.

– Det dyker upp överraskningar även på de allra minsta byggena, men Nova har varit ett positivt undantag från regeln. Jag tror att alla inblandade i projektet har insett att när man bygger ett sjukhus så måste varje intressent hantera sitt ansvarsområde med största precision.

Höga krav på produkterna

Sjukhusmiljön ställer högre krav på materialen än vanligt. Eftersom endast produkter som uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna har valts för Nova, används Parocs produkter för isolering av ventilationskanaler och rörledningar. Enligt Peltonen har rörsystem och ventilationskanaler i Novas maskinrum, bilparkering och centralkök fyllts med enorma mängder av Parocs tekniska isolering. - Hittills har vi installerat över 15 000 m2 brand- och värmeisolering för ventilationskanaler och ventilationssystem och nästan 20 000 m rörisoleringar. Och mer kommer det att bli!

Det nya svarta inom brandisolering

Brandisoleringsprodukten för ventilationskanalerna byttes ut under projektets gång eftersom Paroc lanserade en ny brandisoleringsproduktfamilj som heter PAROC Hvac Fire BlackCoat, som ersätter produktfamiljen Comfort.

– Vi testade den nya BlackCoat-lösningen klädd med svart aluminiumlaminat som brandisolering för ventilationskanalerna. Enligt feedbacken från bygget är de nöjda med resultatet, säger Peltonen.

Förman Hongisto har förstahandskunskap om hur produkten presterar i det dagliga arbetet.

- Enligt installatörerna är PAROC HVAC Fire BlackCoat den bästa brandisoleringen. Jämfört med BlackCoats föregångare, den trådnätstäckta Comfort, är BlackCoat enklare att installera eftersom produkten är så vridstyv, vilket gör att den går snabbare att installera. Aluminiumyta på BlackCoat känns tjockare, så inga revor uppstår under installationen. BlackCoat-produkterna har med andra ord förtjänat sin plats i ett projekt som Nova, där särskild uppmärksamhet måste ägnas åt damm och inomhusluftens kvalitet.

En snygg ytfärg

Lite överraskande nämner både Peltonen och Hongisto utseendet på produkten.

– Tack vare den svarta ytan blir utseendet på installationen extremt fint och slutresultatet ser riktigt bra ut. Det hade varit suveränt om ytan hade kunnat få vara synlig, säger Hongisto.

Sjukhuset Nova

 • Utvecklad av Mellersta Finlands sjukhusdistrikt
 • Utvecklingskonsult Ramboll CM Oy
 • Projektledningsentreprenör SRV Rakennus Oy
 • Arkitektonisk design JKMM Oy
 • IV Planning Granlund Oy
 • Byggstarten var 8/2016
 • Fastighetens totala golvytaär 108 500 kvadratmeter
 • Kommer att slutföras under 2020

Sjukhuset Nova kommer att rymma

 • 360 undersöknings- och mottagningsrum
 • 24 operationssalar
 • 10 förlossningsrum

Text: Commia Oy / Mia Heiskanen

Projektinformation

Kategori
 • VVS
År 2019
Land Finland
Adress Hoitajantie 3
Postnummer & ort 40620 Jyväskylä
Arkitekt Arkkitehtitoimisto JKMM Oy
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.