Skolcenter, Imatra, Finland

Staden Imatra tröttnade på problemen med dålig inomhusluft i skolorna och bestämde sig för att investera i hälsosamma och säkra inlärningsmiljöer för barn och ungdomar. Därför ska tre nya lärosäten byggas i Imatra fram till 2021. Som en del av planen har den största skolan byggd i trä färdigställts i Mansikkala, med en yta på cirka 11 000 kvadratmeter.

Mansikkala-skolcentret är ett på alla sätt unikt projekt i Finland. – Bara en sådan sak som att detta är en förskola byggd i trä som genomförs som ett livscykelprojekt gör det speciellt. Detta är också den största investering som har gjorts i Imatra, med ett värde på över 40 miljoner euro, säger Sami Turunen, anläggnings- och säkerhetschef på Imatra stad.

Skolans ventilationskanaler isolerades med PAROC Hvac-produkter. T ex valdes PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat för installation av luftkanalerna. Entreprenören KSPT var mycket nöjd med resultatet.

 

Att bygga i trä – en trend på uppåtgående

Många kommuner brottas med mögel och dålig kvalitet på inomhusluften i skolorna. Imatras strategi är att bygga hälsosamma och säkra skolor så att eleverna inte exponeras för dålig inomhusluft i kommunens servicenät. Många aspekter talade för att skolan skulle byggas just i trä. – För det första är trä ett naturligt och hälsosamt byggmaterial som andas och främjar bra inomhusluft. Fukt ansamlas inte i träkonstruktioner och eventuella fuktskador upptäcks snabbt. Trä är inte heller en livsmiljö som är gynnsam för mögelsporer. Studier har också visat att trä främjar det allmänna välbefinnandet, förklarar Turunen.

Men varför har byggande i trä inte fått vind i seglen vid byggandet för den offentliga sektorn i Finland? – Ja, det kan man fråga sig. Jag tror att hindret för träkonstruktioner inom det offentliga för några år sedan var de högre produktionskostnader som är förknippade med detta. Nu har kostnaderna pressats ner, och det gör att jag tror att byggnation i trä kommer att bli vanligare inom en snar framtid, speciellt när det gäller byggandet av förskolor och skolor.

Trenden är också stigande enligt branschföreningen för träprodukter. Ungefär en tredjedel av skolprojekten som startades i Finland 2018 var träbaserade.

Ett mångsidigt livscykelprojekt

Mansikkala-skolcentret, som kommer att stå klart lagom till skolstarten hösten 2020, kommer att fungera som en multifunktionell byggnad, som förutom grundskoleverksamhet, även kommer inrymma ett rådgivningscentrum, förskoleutbildning, gymnasium, yrkesgymnasium, ungdomsverksamhet och studenthälsan.

Mansikkala skolcentrum är inte byggt av massivt trä utan isolerande ull har använts för att isolera trästommen, och konstruktionen har en ångspärr. Stommen är tillverkad av glulam limträbalkar och väggarna är av trä. Ytterfasaden består av plankor och de invändiga ytorna är av vitlackerat limträ.

Skolcentret har genomförts som ett livscykelprojekt. – Tjänsteleverantören YIT Koti Oy har tagit på sig uppdraget att driva skolan de första 20 åren enligt den långsiktiga planen, så att byggnaden efter 20 år kommer att motsvara 85 % av dess nuvarande skick.

Efter att skolan står klar kommer Turunen att fungera som användarrepresentant i skolcentrets samarbetsgrupp. – Vi kommer varje år att uppdatera den långsiktiga planen och ta hand om planerade investeringsjusteringar. På så sätt hålls byggnaden i det skick som livscykelmodellen kräver.

Bra konstruktion framför allt 

Turunen har deltagit aktivt i design- och konstruktionsfasen av Mansikkala-projektet. – God byggpraxis är något som betonas i det här projektet. Ramfasen byggdes genom att konstruktionen skyddades så att fukt inte kunde tränga in i konstruktionerna och skydden togs bort först när vattentaket hade installerats. En hälsosam och säker skola kräver att alla projektfaser utförs med noga utvalda material. 

God byggpraxis kräver också att byggnadsarbetet uppfyller renlighetsklass P1. – Vid montering av ventilationskanaler måste inomhusutrymmena vara dammfria för att förhindra att damm ansamlas i iv-kanalsystemet.

Hälsosam och säker stenull

Enligt Jukka Peltonen, VD på KSPT Oy och ansvarig för installationen av isoleringen, var PAROC Stenull det enda isoleringsalternativet för Mansikkala-skolcentret. – Stenullens grundläggande egenskaper talar för sig själva. Stenull tillhör brandklass A1, som är högsta möjliga europeiska brandklass för byggmaterial, och Paroc stenullsfiber är Nota Q, som inte har bedömts som skadlig eller är klassad som irriterande.

Smidigt hela vägen i mål

Mansikkala skolcentret var ett relativt stort projekt för KSPT. – Vi installerade isoleringen för luftkonditioneringskanalerna och värme- och vattenledningarna. Ur vårt företags synvinkel var detta ett typiskt byggteknikprojekt, men det var verkligen kul att vara med i ett projekt som är så viktigt för staden Imatra.

KSPT använde PAROC BlackCoat för installationen av luftkanalerna. – Det har visat sig vara mycket effektivt i alla våra projekt. Det går snabbt och enkelt att installera och slutresultatet blir snyggt, och du alltid lita på kvaliteten på stenull, berömmer Peltonen.

Peltonen var också nöjd med hur smidigt projektet flöt på. Samarbetet mellan de olika inblandade parterna fungera sömlöst från början till slut.

Text: Commia / Mia Heiskanen

Projektinformation

Kategori
  • VVS
År 2020
Land Finland
Adress Tietäjänkatu 8
Postnummer & ort 55100 Imatra
Arkitekt Arkkitehtitoimisto Perko Oy
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.