Träningscenter, Göteborg

Friskis & Svettis verksamhetsidé är ”Lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla”. Föreningen har idag över en halv miljon medlemmar. I Sverige finns det 108 lokala föreningar och i Norge 40 stycken. Friskis & Svettis finns även i Helsingfors, Vanda, Köpenhamn, Bryssel, Luxemburg, Paris, London och Aberdeen.

Friskis & Svettis bedriver sin verksamhet i stora lokaler där volymen ofta är hög och bullrig. Utöver vanligt gym erbjuds gruppträning som till exempel jympa, spinning, cirkelfys, skivstång, step och yoga. Passen pågår ofta samtidigt vilket ställer höga krav på bra akustiklösningar. Parocs produkter används ofta i sporthallar och idrottsanläggningar. Ett flertal
av Friskis & Svettis föreningar har våra ljudabsorberande produkter i taket och på väggarna.

Tal ska ha god hörbarhet i alla delar av en sporthall/träningslokal. I lokaler med två hårda parallella väggar mitt emot varandra kan ljudet komma att kastas fram och tillbaka och ett fenomen som kallas fluttereko uppstår. Detta är särskilt vanligt i rum med lite eller sparsam ljudabsorberande möblering som i t.ex ett gym. I dessa utrymmen är väggabsorbenter extra viktiga som komplement till ett absorberande undertak. PARAFON Wall Panel är väggabsorbenter som har ett tåligt vävt ytskikt som står emot stötar och slag och lämpar sig därför mycket väl för utsatta placeringar och de är dessutom lätta att rengöra. Alternativ kan en mjuk absorbent som PARAFON Buller användas på väggar men bör då kompletteras med något skyddande regelverk av exempelvis träribbor eller metallnät.

 

Använda produkter i Göteborg:

PARAFON Nordic

Projektinformation

Kategori
  • Akustik
År 2010
Land Sverige