Värmeverk, Skövde

Skövde Värmeverk har sedan 2013 som uppdrag är att producera miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun. 2016 genomför Skövde kommun sin hittills största miljösatsning, en investering på 376 miljoner kronor, när det nya bioeldade kraftvärmeverket byggs.

När den nya anläggningen är i drift hösten 2016 skall fjärrvärmproduktionen att vara helt fri från fossila bränslen - ett stort steg mot det hållbara samhället. Anläggningen kommer ta till vara på restprodukter från skogsindustrin i närområdet såsom flis, bark, grenar och kvistar. Med ett kraftvärmeverk kan upp till 90% av det bränslet utnyttjas vilket beräknas minska CO2-utsläppen med ca 12 000 ton per år.

Paroc Teknisk Isolering har levererat både nätmattor och rörskålar till den stora värmepannan. 

Använda produkter:
PAROC Pro Wired Mat 80 Comfort
PAROC Pro Wired Mat 100 Comfort
PAROC Pro Section 100 AluCoat 

Projektinformation

Kategori
  • Process Industri
År 2016
Land Sweden
Adress Energivägen 1
Postnummer & ort 541 36 Skövde
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.