PAROC BLT 1

Lösull

Lösull PAROC BLT 1 är obrännbar stenullsisolering idealisk som värmeisolering av vindsbjälklag, snedtak och väggar både i samband med nyproduktion eller renovering. Den fyller ut i alla vinklar och vrår, sluter tätt kring genomföringar, ventilationsrör och skorsten. Arbetet utförs av certifierade lösullsentreprenörer som uppfyller kraven enligt Behörig Lösull, branschens eget kvalitetssystem. Innan installationen görs en besiktning för att kontrollera att förarbeten utförts korrekt. Är detta klart går själva installationen snabbt.

Produktblad

 
Uppdaterad 9 jun 2020

Certification Number
0809-CPR-1014 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Designation Code
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Package Type
Plastemballage. Säckar på returpall.
Single Package Size
230 x 400 x 800 mm
Pallet Size
1200 x 800 mm

30 säckar på pallen. Säckvikt 15 kg.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Continuous Glowing CombustionNPD EN 14064-1:2010
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Vindsbjälklag (Installerad densitet: ≥28 kg/m³)0,042 W/mK 
Vindsbjälklag (Installerad densitet: ≥30 kg/m³)0,041 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤25° (Installerad densitet: ≥35 kg/m³)0,038 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad densitet: ≥45 kg/m³)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme >45° inkl. vägg (Installerad densitet: ≥47 kg/m³)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme >45° inkl. vägg (Installerad densitet: ≥65 kg/m³)0,034 W/mK 
Luftgenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Air Permeability Coefficient, ℓ170 x 10-6 m²/Pa*s EN 29053

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, WpNPD EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Water Vapour Transmission MU, µ1 EN 14064-1:2010 (EN 12086)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Release of Dangerous SubstancesNPD EN 14064-1:2010

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Settlement Class Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme (≤45°): 1
Vertikalt slutet utrymme inkl. vägg (>45°): 1

Certification Number
0809-CPR-1014 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Designation Code
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Package Type
Plastemballage. Säckar på returpall.
Single Package Size
230 x 400 x 800 mm
Pallet Size
1200 x 800 mm

30 säckar på pallen. Säckvikt 15 kg.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Continuous Glowing CombustionNPD EN 14064-1:2010
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Vindsbjälklag (Installerad densitet: ≥28 kg/m³)0,042 W/mK 
Vindsbjälklag (Installerad densitet: ≥30 kg/m³)0,041 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤25° (Installerad densitet: ≥35 kg/m³)0,038 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad densitet: ≥45 kg/m³)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme >45° inkl. vägg (Installerad densitet: ≥47 kg/m³)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme >45° inkl. vägg (Installerad densitet: ≥65 kg/m³)0,034 W/mK 
Luftgenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Air Permeability Coefficient, ℓ170 x 10-6 m²/Pa*s EN 29053

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, WpNPD EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Water Vapour Transmission MU, µ1 EN 14064-1:2010 (EN 12086)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Release of Dangerous SubstancesNPD EN 14064-1:2010

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Settlement Class Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme (≤45°): 1
Vertikalt slutet utrymme inkl. vägg (>45°): 1

Certification Number
0809-CPR-1014 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland
Designation Code
MW-EN14064-1-S1-MU1 and MW-EN14064-1-S2-MU1 for Loft

Förpackning

Package Type
Plastemballage. Säckar på returpall.
Single Package Size
230 x 400 x 800 mm
Pallet Size
1200 x 800 mm

30 säckar på pallen. Säckvikt 15 kg.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Reaction to Fire, EuroclassA1 EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Continuous Glowing CombustionNPD EN 14064-1:2010
Övriga brandegenskaper
EgenskapVärdeEnligt
CombustibilityObrännbar EN ISO 1182

Termiska egenskaper

Termiska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Deklarerad Värmekonduktivitet, λD: EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Vindsbjälklag (Installerad densitet: ≥28 kg/m³)0,042 W/mK 
Vindsbjälklag (Installerad densitet: ≥30 kg/m³)0,041 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤25° (Installerad densitet: ≥35 kg/m³)0,038 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme ≤45° (Installerad densitet: ≥45 kg/m³)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme >45° inkl. vägg (Installerad densitet: ≥47 kg/m³)0,036 W/mK 
Vertikalt slutet utrymme >45° inkl. vägg (Installerad densitet: ≥65 kg/m³)0,034 W/mK 
Luftgenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Air Permeability Coefficient, ℓ170 x 10-6 m²/Pa*s EN 29053

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Water Absorption, Short Term WS, WpNPD EN 14064-1:2010 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
Water Vapour Transmission MU, µ1 EN 14064-1:2010 (EN 12086)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Release of Dangerous SubstancesNPD EN 14064-1:2010

Beständighet

Durability of Reaction to Fire Against Ageing/Degradation
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Durability of Thermal Resistance Against Ageing/Degradation
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.
Settlement Class Si
Vindsbjälklag: 2
Vertikalt slutet utrymme (≤45°): 1
Vertikalt slutet utrymme inkl. vägg (>45°): 1