Brandisolering för VVS? Vi hjälper dig!

PAROC Stenull är obrännbar och uppfyller kraven i den högsta brandklassen, Euroklass A1. Genom att använda lösningar med PAROC Stenull erhålls ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd.

Paroc brandisolering används både för rektangulära och cirkulära ventilationskanaler monterade horisontellt eller vertikalt samt för brandsäkra rörgenomföringar. Använd valen i menyn för att läsa mer om hur du kan skydda installationer mot brand.

Fördelar med brandisolering med PAROC Stenull

  • Brandsäker – Brandklass upp till EI 120 för rör och kanaler.
  • Obrännbar – Euroklass A1 och A2L-s1,d0.
  • Både brand- och värmeisolering i en produkt.
  • Underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd.
  • Isoleringen av rör går obruten genom den avskiljande konstruktionen.