Paroc erbjuder en rad produkter för brandisolering för ventilationskanaler

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Paroc brandisolering används både för rektangulära och cirkulära kanaler monterade horisontellt eller vertikalt. Sortimentet erbjuder lösningar för att uppnå bästa tänkbara brandklass. 

Våra produkter är typgodkända och klassificerade i Euroklass A1 eller Euroklass A2-s1,d0 (obrännbara). Vid isolering av ventilationskanaler med PAROC nätmattor uppnås brandklasser upp till EI 120. 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

 

 

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.