Brandisolerade ventilationskanaler

Brandisolering av cirkulära ventilationskanaler

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.

Paroc brandisolering används både för cirkulära och rektangulära kanaler monterade horisontellt eller vertikalt. 

Våra produkter är typgodkända och klassificerade i Euroklass A1 eller Euroklass A2-s1,d0 (obrännbara). Vid isolering av ventilationskanaler med PAROC nätmattor uppnås brandklasser upp till EI 120. 

Cirkulära kanaler

Cirkulära ventilationsinstallationer täcks av funktionskraven i BBR vilket medför att så länge kraven uppfylls kan utformningen av den tekniska lösningen bestämmas fritt. 

PAROC har typgodkända lösningar inklusive produkt och montage för utvändig brandisolering av cirkulära ventilationskanaler upp till den brandtekniska klassen EI 120 enligt Typgodkännande C000893.

Brandisolering med PAROC Brandnätmattor

Isoleringen av ventilationskanaler med PAROC Hvac Fire Mat ger ett underhållsfritt brandskydd. Systemet ger brand-, värme- och ljudisolering i en och samma produkt. Produkten är försedd med ett nät som gör installationen säker och limfri.
 
PAROC Hvac Fire Mat är testad enligt den harmoniserade europeiska standarden EN 1366-1 och är godkänd för brandskydd upp till 120 minuter och vid genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, t ex betong och gipsregelväggar.

Läs mer om produkterna: 

Även rektangulära kanaler kan isoleras med PAROC Hvac Fire Mat >
Brandisolering av cirkulära kanaler med PAROC Hvac Fire

Fördelar med PAROC Brandnätmatta

 • Enkel att installera
 • Lätt att formatera på plats
 • Passar alla kanaldimensioner
 • Skyddar mot värme, brand och ljud.
 • Brandsäker – Brandklasser upp till EI 120 och Euroklass A1
 • Finns i brett sortiment av olika tjocklekar och ytskikt

EI 30 - EI 60

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

EI 30 -  EI 120

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Rektangulära kanaler

Även rektangulära ventilationsinstallationer täcks av funktionskraven i BBR och även här går det att fritt utforma den tekniska lösningen så länge funktionskraven uppfylls. PAROC har typgodkända lösningar inklusive produkt och montage för utvändig brandisolering av rektangulära ventilationskanaler upp till den brandtekniska klassen EI 90 enligt SP Typgodkännande C000893.

Brandisolering med PAROC Skivor

Parocs brandklassade skivor, PAROC Hvac Fire Slab, är utvecklade för utvändig brandisolering av rektangulära ventilationskanaler. Produkten är godkänd för brandskydd upp till 90 minuter. 

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat är försedd med ett ytskikt av armerad svart aluminiumfolie som dessutom kan fungera som
ångbroms. PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat används som brand- och kondensisolering på rektangulära ventilationskanaler och passar alla kanalstorlekar. 

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat erbjuder ett underhållsfritt brandskydd för rektangulära ventilations- och luftkonditioneringskanaler. Systemet ger brand-, värme- och ljudisolering i en och samma produkt och kan, tillsammans
med PAROC Tejp BlackCoat, vid behov även användas som kondensisolering. Isoleringen fästs med PAROC Svetsspik BlackCoat.

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat har testats enligt den harmoniserade europeiska standarden EN 1366-1 och kan användas för
brandskydd upp till 90 minuter och vid genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, tex betong och gipsregelväggar.


Läs mer om produkterna:

Fördelar med PAROC Brandskiva

 • Brandskydd i upp till 90 minuter
 • Genomföringar i alla typer av brandklassade väggar
 • Samma isolertjocklek vid genomföringar
 • Limfri montering
 • Euroklass A2, s1 - d0
 • Diskret och elegant yta
 • Komplett system med tillbehör
 • Brand-, värme- och ljudisolering i ett
 • Kondenslösning med PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat och PAROC Tejp BlackCoat

EI 30 - EI 60

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

EI 30 -  EI 90

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

EI 30 -  EI 120

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Brandisolering med PAROC Brandnätmattor

Även rektangulära kanaler kan med fördel isoleras med PAROC Hvac Fire Mat som ger ett underhållsfritt brandskydd. Systemet ger brand-, värme- och ljudisolering i en och samma produkt. Produkten är försedd med ett nät som gör installationen säker och limfri.

PAROC Hvac Fire Mat är testad enligt den harmoniserade europeiska standarden EN 1366-1 och är godkänd för brandskydd upp till 120 minuter och vid genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, t ex betong och gipsregelväggar.

Läs mer om produkterna: 
Paroc Hvac fire insulation of rectangular ducts

Fördelar med PAROC Brandnätmatta

 • Enkel att installera
 • Lätt att formatera på plats
 • Passar alla kanaldimensioner
 • Skyddar mot värme, brand och ljud.
 • Brandsäker – Brandklasser upp till EI 120 och Euroklass A1
 • Finns i brett sortiment av olika tjocklekar och ytskikt