Brandisolerade rörgenomföringar

Brandisolerade rörgenomföringar

Många gånger vill man ha en obruten rörisolering genom en brandavskiljande konstruktion. Detta kan vara t ex vid isolering av kalla rör med risk för kondensutfällning eller tappkallvattenrör i schakt som kan värmas upp när rören passerar genom brandavskiljande betongbjälklag. För att motverka dessa risker har vi tagit fram en enkel och effektiv lösning med ett brandmotstånd upp till 2 timmar. 

Läs mer

Genom att isolera dina rörledningar kan du sänka energiförbrukningen och driftkostnaderna. Läs mer om isolering av rörledningar >

 

Isoleringen av rörledningar ska utformas så att den förhindrar brandspridning samt uppkomst av brand. I Boverkets Byggregler (BBR) ställs krav på att rör med mediatemperatur överstigande 85 °C ska isoleras med material av lägst brandteknisk klass A2L-s1,d0. Vidare ställs krav på att ytskiktet inte får sprida brand till intilliggande byggnadsdelar. Det innebär att ytskikt eller ytbeklädnad av rörledningar ska ha samma ytskiktsklass som omgivande byggnadsdelar.

Obrännbar PAROC Stenull ger ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd. Parocs brandskyddslösning är baserad på produkten PAROC Hvac Section AluCoat T som lämpar sig utmärkt för att brandsäkra vattenfyllda rör där isoleringen går obruten genom en brandavskiljande konstruktion. 
 
Produkten finns i Combiutförande, PAROC Hvac Section AluCoat Toch är försedd med en  armerad aluminiumfolie, vilken fungerar som ångbroms.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Isolertjocklekar och brandklasser

Nedan redovisas brandklasser för olika rörtyper, isolerutförande samt vilken typ av installation enligt figurerna nedan. Rörskålarna kan förutom att gå enskilt genom den brandavskiljande konstruktionen monteras så att de ligger mot varandra i mönster enligt figur A- C.
Mounting instruction pipe sections

Kopparrör

Typ av rör: Koppar
Brandklass t o m: EI 120/EI 90
Brandavskiljande konstruktion
Vägg: Gips (lätt vägg) eller betong (lättbetong, tegel)
Bjälklag: Betong
Isolertjocklek för kopparrör

Plastkompositrör

Typ av rör: Komposit
Brandklass t o m: EI 120
Brandavskiljande konstruktion
Vägg: Gips (lätt vägg) eller betong (lättbetong, tegel)
Bjälklag: Betong
Brandisolerade rörgenomföringar för plastkompositrör
Isolertjocklek för plastkompositrrör

Järnrör

Typ av rör: Järn, stål, rostfria, gjutjärn
Brandklass t o m: EI 120/EI 90
Brandavskiljande konstruktion
Vägg: Gips (lätt vägg) eller betong (lättbetong, tegel)
Bjälklag: Betong
Brandisolerade rörgenomföringar för järnrör
Isolertjocklek för järnrör