Brandisolerade ventilationskanaler

Paroc Duct Protect System

PAROC® DUCTPROTECT™ SYSTEM – ett komplett system för brandsäkring av ventilationskanaler

Tack vare en helhetssyn på brandskydd av ventilationskanaler och noggrant genomförda tester av samtliga ingående komponenter; såväl isolering som tillbehör, kan vi ytterligare förbättra brandskyddet samtidigt som vi förenklar dimensionering och installation. Sortimentet är testat och godkänt enligt standard EN 1366-1 och ger ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd.

Från 1 januari 2020 ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN 1366-1, nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder. Vårt nya system för brandisolering av ventilationskanaler – PAROC® DUCTPROTECT™ SYSTEM – uppfyller samtliga dessa krav.

Fördelar med PAROC DuctProtect System

 • BÄTTRE PRESTANDA – PAROC Hvac Fire erbjuder tunnaste lösningen på marknaden.

 • ALLTID OBRÄNNBART – Klassificerad i Euroklass A1 alternativt A2-s1,d0.

 • TESTAD OCH GODKÄND – Lösningarna provade enligt EN 1366-1.

 • TVÅ YTSKIKT – BlackCoat (svart aluminium-laminat) och Comfort (tunn non-woven).

 • DISKRET OCH ELEGANT FINISH – BlackCoat-ytskiktet passar utmärkt för utrymmen med estetiska krav, t ex biografer, köpcentra, operahus och teatrar.

 • COMFORT – ytskiktet passar bra vid osynliga montage och montering i dubbla lager där inga estetiska krav finns. Ett något billigare alternativ till Blackcoat ytskiktet.

 • TILLBEHÖR – PAROC erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör till sortimentet för isolering för att bidra till säker och hållbar installation.
 • LÅNG LIVSLÄNGD – PAROC Stenull behåller sina egenskaper under en byggnads hela livslängd.

 • KOMBINERAD BRAND OCH KONDENSISOLERING – Paroc Hvac Fire Slab.

VAD INGÅR I SYSTEMET?

Brandnätmattor

Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat

PAROC HVAC Fire Mat BlackCoat

Ytskikt i svart aluminium-laminat

För brandklasser: 
EI 15 – EI 120  

Paroc Hvac Fire Mat Comfort

PAROC HVAC Fire Mat Comfort

Ytskikt i tunn non woven

För brandklasser: 
EI 15 – EI 120        

Brandskivor

Tillbehör

Paroc Hvac Fire Slab BlackCoat

PAROC HVAC Fire Slab BlackCoat

För brandklasser:

EI 30 – EI 120
Tejp
Skrapa
Galvaniserad ståltråd
Galvaniserad ståltråd svart
Fästdon
Svetsspik
Brandtätningsmassa
PAROC Hvac Fire produkterna kombinerar unika egenskaper i fråga om brandskydd med en diskret och elegant finish. Dessa egenskaper i kombination med det svarta ytskiket gör PAROC Hvac Fire BlackCoat idealisk för ventilationsisolering i miljöer med estetiska krav – t ex biografer, köpcentra, operahus eller teatrar. Vid osynliga montage används med fördel Comfort-ytskiktet.

Läs mer om produkterna här:
PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
PAROC Hvac Fire Mat Comfort
PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat
PAROC BlackCoat Tape
Paroc Scraper
PAROC Galvanized Wire
Paroc Galvanized Wire Black
PAROC XFS 001 Fire Spring
PAROC Head Pin Black Insulated
PAROC Duct Protect FireSeal

 

TESTAT ENLIGT STANDARD EN 1366-1

Testmetod EN 1366-1 innefattar tester för flera olika brandscenarion. 
 • Brand utifrån in och inifrån ut 
 • Brand i horisontell och vertikal riktning
 • Brand i olika typer av väggar

PAROC® DUCTPROTECT™ SYSTEM har testats och godkänts för samtliga scenarion och kan används till brandisolering för både rektangulära och cirkulära ventilationskanaler, monterade horisontellt eller vertikalt. 

LÖSNINGAR FÖR BRANDISOLERING AV VENTILATIONSKANALER

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls.
 
Både cirkulära och rektangulära ventilationsinstallationer täcks av funktionskraven i BBR vilket medför att så länge kraven uppfylls kan utformningen av den tekniska lösningen bestämmas fritt. PAROC® DUCTPROTECT™ SYSTEM erbjuder godkända lösningar för brandisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler, monterade horisontellt eller vertikalt. Isolerprodukterna är klassificerade i Euroklass A1 eller Euroklass A2-s1,d0 (obrännbara). 
 

BRANDISOLERING MED PAROC BRANDNÄTMATTOR

Isoleringen av ventilationskanaler med PAROC Hvac Fire Mat ger ett underhållsfritt brandskydd. Systemet ger brand-, värme- och ljudisolering i en och samma produkt. Produkten är försedd med ett nät som gör installationen säker och limfri.
 
PAROC Hvac Fire Mat är testad enligt den harmoniserade europeiska standarden EN 1366-1 och är godkänd för brand-skydd upp till 120 minuter och vid genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, t ex betong och gipsregelväggar.

Läs mer om produkterna: 
PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat
PAROC Hvac Fire Mat Comfort
PAROC Galvanized Wire
PAROC Duct Protect FireSeal

Fördelar med Paroc Brandnätmatta

 • Enkel att installera – även i trånga utrymmen
 • Lätt att formatera på plats
 • Passar alla kanaldimensioner t o m 1000 mm respektive 1250 x 1000 mm
 • Skyddar mot värme, brand och ljud
 • Brandsäker – Brandklasser upp till EI 120 och Euroklass A1
 • Brett sortiment av olika tjocklekar och ytskikt
 • Tidsbesparande (enligt entreprenörer ca 3-5 gånger kortare monteringstid än skiva)
 • Smidig och formbar
 • Få montagetillbehör
 • Finns med två olika ytskikt - som alternativ vid synliga och osynliga montage

LÖSNINGAR FÖR CIRKULÄRA KANALER

Brandskydd med brandnätmatta

Paroc Hvac Fire Mat Comfort
Paroc Hvac Fire Mat Comfort

EI 15

Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat / Comfort - 30 mm

Tillbehör

galvanized wire

Paroc
Galvanized
Wire

 

fireseal Paroc
Fireseal 

EI 30

Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat / Comfort - 40 mm

Tillbehör

galvanized wire

Paroc
Galvanized
Wire

 

fireseal Paroc
Fireseal 

EI 60

Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat / Comfort - 70 mm

Tillbehör

galvanized wire

Paroc
Galvanized
Wire

 

fireseal Paroc
Fireseal 

EI 120

Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat / Comfort - 100 mm

Tillbehör

galvanized wire

Paroc
Galvanized
Wire

 

fireseal Paroc
Fireseal 

INSTALLATION EI 30 - EI 60

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

INSTALLATION EI 30 -  EI 120
Alternativ infästning

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

LÖSNINGAR FÖR REKTANGULÄRA KANALER

Brandskydd med brandnätmatta

paroc hvac fire mats

EI 30

Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat / Comfort
- 40 mm

Tillbehör

galvanized wireParoc 
Galvanized Wire

 

 

 

Paroc Fireseal 

EI 60

Paroc Hvac Fire Mat BlackCoat / Comfort
- 70 mm

Tillbehör

galvanized wireParoc 
Galvanized Wire

 

 

 

Paroc Fireseal 

INSTALLATION EI 60

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

BRAND- OCH KONDENSISOLERING MED PAROC SKIVOR

Parocs brandklassade skivor, PAROC Hvac Fire Slab, är utvecklade för utvändig brandisolering av rektangulära ventilationskanaler. Produkten är godkänd för brandskydd upp till 120 minuter. 

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat är försedd med ett ytskikt av armerad svart aluminiumfolie som dessutom kan fungera som ångbroms. PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat används som brand- och kondensisolering på rektangulära ventilations-kanaler och passar alla kanalstorlekar. 

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat erbjuder ett underhållsfritt brandskydd för rektangulära luftkonditionerings- och ventilationskanaler. Systemet ger brand-, värme- och ljudisolering i en och samma produkt och kan, tillsammans med PAROC BlackCoat Tape, vid behov även användas som kondens-isolering. Isoleringen fästs med PAROC Head Pin Black Insulated.

PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat har testats enligt den harmoniserade europeiska standarden EN 1366-1 och kan användas för brandskydd upp till 120 minuter och vid genomföringar i alla typer av brandklassade väggar, t ex betong och gipsregel-väggar.

Läs mer om produkterna: 
PAROC Hvac Fire Slab EI30 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI60 BlackCoat
PAROC Hvac Fire Slab EI120 BlackCoat
PAROC Head Pin Black Insulated
PAROC BlackCoat Tape
PAROC XFS 001 Fire Spring
PAROC Scraper
PAROC Duct Protect FireSeal

Fördelar med Paroc Brand- & Kondensskiva

 • Brandskydd i upp till 120 minuter
 • Limfri montering
 • Euroklass A2, s1 - d0
 • Diskret och elegant yta
 • Komplett system med tillbehör
 • Brand-, värme- och ljudisolering i ett
 • Kondenslösning med PAROC Hvac Fire Slab BlackCoat och PAROC BlackCoat Tape

Brand- & kondensskydd med skiva

paroc hvac fire slabs blackcoat

EI 30

Paroc Hvac Fire Slab EI 30 BlackCoat - 50 mm

Tillbehör

black head pin insulated

 

 

 

Paroc Head Pin Black Insulated
- 54 mm

blackcoat tape

 

 

 

Paroc BlackCoat Tape - 110 mm

paroc scraper

 

 Paroc Scraper

 

 

 

 

Paroc Fireseal 

fire spring

 

 

 

Paroc XFS 001 Fire Spring - 100 mm 

EI 60

Paroc Hvac Fire Slab EI 60 BlackCoat - 60 mm

Tillbehör

black head pin insulated

 

 

 

Paroc Head Pin Black Insulated
- 62 mm

blackcoat tape

 

 

 

Paroc BlackCoat Tape - 110 mm

paroc scraper

 

 

 

Paroc Scraper

 

 

 

 

Paroc Fireseal 

fire spring

 

 

 

Paroc XFS 001 Fire Spring - 120 mm 

EI 120

Paroc Hvac Fire Slab EI 120 BlackCoat - 70 mm

Tillbehör

black head pin insulated

 

 

 

Paroc Head Pin Black Insulated
- 72 mm

blackcoat tape

 

 

 

Paroc BlackCoat Tape - 110 mm

paroc scraper

 

 

 

Paroc Scraper

 

 

 

 

Paroc Fireseal 

fire spring

 

 

 

Paroc XFS 001 Fire Spring - 140 mm 

INSTALLATION EI 30 - EI 60

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

INSTALLATION EI 30 -  EI 120
Alternativ infästning

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

PROJEKT PÅBÖRJADE 2020 OCH SENARE

Vi har nya godkända lösningar för utvändig brandisolering av ventilationskanaler som täcker både cirkulära och rektangulära kanaler, horisontella och vertikala montage och brand inifrån ut och utifrån in i en kanal. De nya lösningarna ingår i konceptet PAROC® DUCTPROTECT™ SYSTEM.

Lösningarna som baseras på våra nya typgodkännanden innefattar tunnare isolertjocklekar för att uppfylla en brandmotståndsklass jämfört med tidigare lösningar. Dessutom har vi lanserat ett nytt svart ytskikt (BlackCoat) som ger en enhetlig snygg finish på installationen. 

Följ nedan tabeller för att hitta rätt isolerprodukt och isolertjocklek för cirkulära och rektangulära kanaler. 

Fire circular ducts chartfire rect ducts wired mat chartfire rect ducts slabs chart 

 

 

 

 

 

* Paroc Hvac FireMat BlackCoat lanseras under 2023.

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat/Comfort = brandnätmatta med ytskikt av antingen svart aluminiumlaminatfolie eller non-woven fibervävyta.

BlackCoat-ytskiktet används vid synliga montage där estetiska krav finns. Comfort-ytskiktet används normalt vid osynliga montage. 

PAROC Hvac Fire Slab EIXX BlackCoat = brandisolerskiva med ett svart diffusionstätt aluminiumlaminatytskikt. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp BlackCoat för att kunna använda produkten som kondensisolering.

Ladda ner Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer här >

PROJEKT PÅBÖRJADE FÖRE 2020

Du kan antingen utgå ifrån ovan eller välja lösningar som baseras på vårt tidiga typgodkännande 2395/81 (se nedan).

I tabellen nedan finner du de godkända brandisolerprodukterna och minimitjocklekarna för olika brandklasser både cirkulära och rektangulära kanaler. 

PAROC FireVent Mat = brandnätmatta
PAROC VentMat = värmenätmatta med brandklassning upp till EI 60
PAROC Fire Slab 100 R10 = brandgodkänd isolerskiva, går även att få med diffusionstätt AluCoat-ytskikt (tejpa skarvarna med PAROC Tejp AluCoat för en diffusionstät lösning)
PAROC Hvac AirCoat = brandgodkänd kanalrörskål, fungerar även som kondensisolering med tejpade skarvar (PAROC Tejp AluCoat)
 

Du får fram vikter med eller utan kanalvikt i vårt nyaste beräkningsprogram PAROC Hvac Fire Calculator.

PAROC Hvac Fire Calculator beräkningsprogram för brandisolering

Välj kanaltyp, brandklass, längd på kanal och kanaldiameter så får du fram de typgodkända produkterna från Paroc tillsammans med isolertjocklek. 
Välj ett av alternativen. 

Under "Fler parametrar" kan du sedan lägga till kanalens vikt samt upphängningsavstånd. Du får fram vikter per meter och kanalsträcka samt materialåtgång och belastning per upphängning. 

Läs mer om lösningarna för utvändig brandisolering här >

Luftbehandlingsinstallationer

Brand- och kondensisolering av cirkulära kanaler

Isolering av cirkulär kanal görs med en brandnätmatta, Paroc Hvac Fire Mat. Denna är inte diffusionstät. Du kan komplettera brandisoleringen genom att lägga en isolering med en diffusionstät ångspärr ytterst på brandisoleringen.

Brandisolera alltid närmast mot kanal. Kondensisoleringen läggs alltid ytterst så att ångspärren (folien) hamnar ytterst mot omgivande luft. 

En lämplig kondensisolerprodukt med en diffusionstät ångspärr är PAROC Hvac Lamella Mat Alucoat.

Brand- och kondensisolering av rektangulära kanaler

Isolering av rektangulär kanal kan göras med en brandskiva.

PAROC Hvac Fire Slab EIXX BlackCoat = brandisolerskiva med ett diffusionstätt ytskikt av svart aluminiumlaminat. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp BlackCoat för att kunna använda produkten som kondensisolering.

För mer information, vänligen gå till FAQ längre upp: Vilken brandisolering ska jag välja för en ventilationskanal?

Du kan också använda en brandnätmatta, Paroc Hvac Fire Mat och komplettera brandisoleringen genom att lägga en isolering med en diffusionstät ångspärr ytterst på brandisoleringen.

Brandisolera alltid närmast mot kanal. Kondensisoleringen läggs alltid ytterst så att ångspärren (folien) hamnar ytterst mot omgivande luft. 

En lämplig kondensisolerprodukt med en diffusionstät ångspärr är PAROC Hvac Lamella Mat Alucoat. Tejpa skarvarna med PAROC AluCoat Tejp/PAROC AluCoat Tejp Armerad för att kunna använda produkten som kondensisolering.

Spalten mellan konstruktionen och ventilationskanalen får inte överstiga 30 mm.
Monteringsanvisningar för brandisolering av ventilationskanaler hittar du i typgodkännandebeviset C000893.

Följande baseras på instruktioner från Installationsbrandskydd 2008, Brandskyddslaget.

Du väljer isolerlängderna enligt bilderna och tabellerna nedan:

isolerlängder

isolerlängder

brandtekniska klasser tabell

Du hittar dessa och mer i Pocketguide, Energiklok VVS-isolering på sidor 25-27.

Läs mer i Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer.

Här kan du även läsa mer om, och prova, beräkningsprogrammet FEDS. Programmet beräknar bland annat hur långt och med vilken isolertjocklek kanalsystemet ska isoleras i förhållande till byggnadsdelen. 

Spalten mellan kanalen och väggen ska fyllas med Paroc Stenull och förseglas på båda sidorna med en obrännbar silikatbaserad brandtätningsmassa med en minsta tjocklek på 5 mm.
Monteringsanvisningar för brandisolering av ventilationskanaler hittar du i typgodkännadebeviset C000893.
Läs mer i Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer.