Brandisolering för VVS-installationer

Paroc Hvac Fire är en ny generation brandskydd för vvs-installationer

PAROC HVAC FIRE - brett sortiment av typgodkända lösningar.

PAROC Hvac Fire är ett helhetskoncept för brandskydd av både cirkulära och rektangulära ventilationskanaler. Med ett bredare sortiment, bättre prestanda och ett nytt svart ytskikt förbättrar och förenklar vi ytterligare dimensionering och installation. Sortimentet är certifierat och testat enligt standarden EN1366-1.

Från 1 januari 2020 ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN1366-1, nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder. Därför lanserar vi en ny generation brandisolering för ventilationskanaler - PAROC HVAC FIRE - med produkter som uppfyller kraven för ett typgodkännande av brandisolering av ventilationskanaler, typgodkännandebevis C000893.

PAROC Hvac Fire med BlackCoat och Comfort

PAROC Hvac Fire består av stenullsmattor och stenullsskivor i två olika utföranden:

  • ytskikt i svart aluminiumlaminat - BlackCoat
  • ytskikt i tunn non woven - Comfort

Till vår serien finns samtliga tillbehör som t ex tråd, svetspinnar och tejp.

Hvac Fire produkterna kombinerar unika egenskaper i fråga om brandskydd med en diskret och elegant finish. Dessa egenskaper i kombination med det svarta ytskiket gör PAROC Hvac Fire BlackCoat idealisk för användning i miljöer med estetiska krav – t ex biografer, köpcentra, operahus eller teatrar.

Testas i flera olika scenarion

testmetod brandspridning

Testmetod EN 1366-1 innefattar tester för flera olika brandscenarion. 

  • Brand utifrån in och inifrån ut 
  • Brand i horisontell och vertikal riktning
  • Brand i olika typer av väggar. 

PAROC Hvac Fire har testats och godkänts för samtliga scenarion. 

Parocs produktsortiment för brandisolering kan används både för rektangulära och cirkulära ventilationskanaler monterade horisontellt eller vertikalt. Produkter finns också för brandsäkra rörgenomföringar. Använd valen i vänstermenyn för att läsa mer om hur du kan skydda installationer mot brand.

Fördelar med brandisolering med PAROC Stenull

  • Brandsäker – Brandklass upp till EI 120 för rör och kanaler.
  • Obrännbar – Euroklass A1 och A2L-s1,d0.
  • Både brand- och värmeisolering i en produkt.
  • Underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd.
  • Isoleringen av rör går obruten genom den avskiljande konstruktionen - enkel tätning.