Ett effektivt VVS-skal minskar utsläpp av växthusgaser

Ventilationssystem måste värmeisoleras för att värmeförlusterna ska kunna begränsas och regleras. Genom en effektiv isolering av alla VVS-installationer skapas ett effektivt VVS-skal. På så vis kan vi energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser.

Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värmeförlusterna begränsas till det önskade värdet.

Värmeisolerade ventilationskanalerKorrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.

Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energiförlusterna. 

 

 

Rätt produkt på rätt plats

Paroc rekommenderar mellan 120 och 160 mm värmeisolering på ventilationskanaler i kalla utrymmen. Detta för att minimera risken för bl.a. värmeläckage och temperaturförändringar. Besparingen kan bli flera tusen kWh per år och flera grader. 

Välj Paroc värmenätmatta, Paroc VentMat Comfort/Alucoat eller Paroc kanalrörskål, Paroc Hvac AirCoat på cirkulära kanaler för att säkerställa behaglig inomhustemperatur. 

PAROC nätmattor och lamellmattor används för värmeisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler, medan PAROC skivor enbart används för rektangulära kanaler. Vid invändig isolering används PAROC InVent. 

 

Energirenovering av kanaler

PAROC Hvac AirCoat är framtagen och anpassad för både värme och kondensisolering av ventilationskanaler

 

AirCoat insulationI utrymmen där kanaler ligger i lösull, t ex kalla vindar, finns risk för otäckta kanalytor vilket kan öka värmeläckage avsevärt. 0,5 m oisolerad kanal kan betyda upp till 0,5 grads minskning i kanaltemperatur vilket ökar energibehovet i värmeåtervinning.

Rekommendationen, i ouppvärmda utrymmen där kanaler ligger i lösull, är minst 50 mm värmeisolering på ventilationskanalen för att säkerställa att så mycket av värmen som möjligt hamnar på rätt ställe.

När installation sker ovanför lösullen rekommenderas 120 mm tjocklek på PAROC Hvac AirCoat.