Ljudisolering av vägg och golv

Stenull har utmärkta egenskaper för ljudisolering.
Behovet av enskildhet och komfort ökar allt eftersom miljön omkring blir mer och mer bullrig. PAROC Stenull skapar förutsättningar för ett behagligt och tryggt boende och kan användas både i väggar och bjälklag för att minska störande ljud från grannar eller utifrån samt i bjälklag för reduktion av stegljud från våningen ovanför.

Behovet av ljudisolering i offentliga byggnader har varit känt sedan länge. I byggnader för boende har behovet ökat kraftigt de senaste åren. Onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten kan buller ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner. Mellanväggar, separerande byggnadsdelar i form av innerväggar och väggar som skiljer rum med olika funktioner kan isoleras för att öka och förbättra inomhuskomforten.

 

Ljudisolering beskriver hur mycket ljudet dämpas när det passerar genom en struktur. Byggnader har två typer av ljudisolering: luftljudsisolering och stegljudsisolering, dvs ljudisolering av väggar och innerväggar, respektive ljudisolering av golv och bjälklag. 

 

A) Isolering av vägg och innervägg

Använd luftljudsisolering när du vill isolera mot ljud som produceras direkt i luften. Beräkna mängden som behövs med reduktionstalet Rw eller R`w. Ju större talet Rw är, desto bättre isolering. Värdena ska korrigeras (C och Ctr) om det finns andra speciella ljud i den omgivande miljön.

Rw + C för ljud som t.ex.:

  • Bostadsbuller
  • Buller från höghastighetståg
  • Buller från industri (höga och medelhöga frekvenser)

Rw + Ctr för ljud som t.ex.:

  • Gatubuller
  • Buller från låghastighetståg
  • Musik från nöjeslokaler
  • Buller från industri (medelhöga och låga frekvenser)
ljudisolering vägg, Innervägg, stålreglar
De lägsta kraven på ljudisolering kan uppfyllas med en vägg med ett lager. Om väggens massa fördubblas ökar ljuddämpningssiffran till ungefär 6 dB. Ljudet absorberas av isoleringen. 
Ljudisolering, Innervägg, stålreglar
Ljudisolering mot låga frekvenser kräver högre massa. För att få högre massa används en vägg med dubbla lager. Det effektivaste sättet att öka massan är att lägga flera tunna lager gipsskivor på varandra. Placera isolering i mellanrummen för att förbättra ljudisoleringen. Med isolering i en vägg förbättras ljudisoleringen av väggen med 5–10 dB jämfört med en oisolerad vägg.  
 
 

B) Isolering av golv och flytande golv

Använd stegljudsisolering för flytande golv. Beräkna hur mycket som behövs hjälp av med ljudtrycksnivån i rummet nedanför. I nationella regler anges ofta "högsta stegljudsnivå". En låg Ln eller L’n innebär att golvets stegljudsisolering är bra. Ln och L’n mäts i frekvensområdet 50–5000 Hz. Ln mäts i labbet medan L’n mäts på fältet.

PAROC stenull har utmärkta egenskaper för ljudisolering av golv och flytande golv. Det är tillräckligt hårt för att bära belastningen från det övre lagret (golvet) och tillräckligt mjukt för att effektivt minska vibrationerna mellan konstruktionslagren i golvet. Den viktigaste egenskapen för isoleringsmaterial kallas dynamisk styvhet och uttrycks i MN/m3. Ju lägre dynamisk styvhet för PAROC-produkten, desto bättre ljudisolering har den.

ljudisolering golv, flytande golv, stegljudsisolering  Träkonstruktioner är svåra att förbättra. Fogarna är styva och de har låg strukturell vikt. Alla situationer måste beaktas för sig.

Ett bjälklag av betong har redan relativt god luftljudsisolering. Nya krav på stegljudsisolering gör betong till ett allt vanligare val för flytande golv.

Mer information om flytande golv och deras ljudisoleringsvärden finns här >