HistoriaUnder många år har stenens unika egenskaper och det krävande nordiska väderklimatet inspirerat oss att utveckla isoleringslösningar som ger våra kunder en ökad livskvalitet och en säker och bekväm inomhusmiljö. Men hur började företagets historia?

1930–1940-talen 
Produktionen av stenullsisolering startar 1937 i Sverige. Under de första efterkrigsåren ökar vikten av välisolerade hus och efterfrågan ökar dramatiskt. Åren som följer lanseras isoleringsskivorna och ett bindemedel som gör skivorna mer stabila.

Altes Bild mit der Herstellung von Steinwolle-Dämmstoffen 

1950-1960-talen
1952 startar vi produktionen av stenull i Finland under namnet Partek. Fem år senare introducerar vi våra första tekniska isoleringsprodukter för att möta den växande efterfrågan på isolering för industrin.
 

Ursprung von Paroc - Pargas Kalkberg Helsinki Lager und LKW, 1957

1970-80-talen
Våra välbekanta rödvitrandiga förpackningar dyker upp på den finska marknaden 1978.

1986 slås de finska och svenska verksamheterna samman. 1987 lanserar vi sandwichpaneler som en ny byggmetod. Under samma period befäster vi även vår ställning i de nordiska länderna.

Das rot-weiß gestreifte Paket mit PAROC® Steinwolle wurde 1985 eingeführt. 
1990-talet
Företaget fortsätter att expandera med säljföretag i Baltikum och Ryssland under 1993. Vi startar tillverkningen av stenull i Litauen 1997 och upprättar ett säljbolag i Polen samma år. Året därpå förvärvar vi en produktionsanläggning i Polen. Som ett av de första stegen moderniserar vi produktionslinjen för stenull på fabriken. 

1999 knoppas Paroc av från Partek och blir ett eget företag och i samband med detta byter företaget även namn till Paroc. Arbetet med att skapa vår nya företagsidentitet påbörjas. Vi visar tillväxt i Väst- och Centraleuropa med tekniska isoleringsprodukter. 


Internationale Vertretungen von Paroc 

De efterföljande åren blir byggnadernas energieffektivitet allt viktigare. Nya EU-direktiv medför en ökad efterfrågan på isolering av hög kvalitet.

2000
Investerare visar intresse för företaget och Paroc ägs av flera investmentbolag. 2003 förvärvas Paroc av Bank of America Capital Partners Europe och Accent Equity. 2006, Paroc förvärvas av Arcapita Bank B.S.C. 2009 ledde den allmänna nedgången i byggbranschen till att Parocs lån lades om i samband med att en långivarkonsortium tog över kontrollen av Paroc, och ledningen gick samtidigt in och tog en ägarandel. 

I februari 2015 förvärvas Paroc av fonder som förvaltas av dotterbolag till CVC Capital Partners.