Europe Insulation Leadership Team

  Anders Dahlblom 

Anders Dahlblom 

VD
Ekonomie masterexamen (M.Sc. Economics)
Anställd hos Paroc sedan 2002, medlem i ledningsgruppen sedan 2006.

    Matthwe Harrisson 

Matthew Harrison

Finansdirektör
Ekonomie masterexamen (M.Sc. Accounting Systems)
Kom till Paroc som medlem i ledningsgruppen under 2018.

     

Johan Magnusson

Johan Magnusson

VD, Teknisk isolering
Ekonomie masterexamen (M.Sc. Business Administration)
Kom till Paroc som medlem i ledningsgruppen under 2016.

 

Jari Airola

Jari Airola

VD, Byggnadsisolering
Teknologie masterexamen (M.Sc. Engineering), eMBA
Kom till Paroc som medlem i ledningsgruppen under 2016.

     

Tommy Lindgren

Executive Director, Technology and Operations
M.Sc. (Engineering)
Anställd hos Paroc sedan 2004, medlem i ledningsgruppen sedan 2019.

 

Patrik Ahlback

Patrik Ahlbäck 

Direktör, inköpskällor och leveranskedja
Ekonomie masterexamen (M.Sc. Economics)
Anställd hos Paroc sedan 2000, medlem i ledningsgruppen sedan 2015.

 

 

 

Vesa Karvonen

Vesa Karvonen

Direktör, rättsliga frågor
Juris masterexamen
Anställd hos Paroc sedan 2002, medlem i ledningsgruppen sedan 2002.

 

Taija Lehtola

Taija Lehtola

HR-direktör
Ekonomie masterexamen (M.Sc. Economics)
Kom till Paroc som medlem i ledningsgruppen under 2016.

     
Olga van Iterson 

Olga van Iterson

Marknadsförings- och kommunikationsdirektör
Filosofie masterexamen (M.Sc. Communications)
Anställd hos Paroc sedan 2014, medlem i ledningsgruppen sedan 2015.

   Hannu Pääkkönen 

Hannu Pääkkönen

Ledare för informationstjänster och digitalisering
Teknologie masterexamen (M.Sc. IT),
MBA Anställd hos Paroc sedan 1994, medlem i ledningsgruppen sedan 2018.

     

Jan Coerts

General Manager, Foamglas Building Insulation
MBA
Anställd hos Owens Corning sedan 2009, medlem i ledningsgruppen sedan 2014
 

Nicolas Seigneuret

Director, Sourcing
M.Sc. (Engineering)
Anställd hos Owens Corning sedan 2007, medlem i ledningsgruppen sedan 2018