Mission, vision och värden

Vår mission är att fortsätta vara en innovativ och pålitlig samarbetspartner för våra kunder i en hållbart byggd miljö.

Detta innebär att vi kontinuerligt utvecklar oss själva för att forma och förbättra vår industri och för att leverera hållbara innovationer och expertis som överträffar våra intressenters förväntningar. Bara tillsammans kan vi skapa en bättre byggd miljö.

Titta på denna korta video om hur vårt företags DNA och värden hjälper oss varje dag att leverera på vår vision om bättre byggnadsprestanda för boende.


Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.


Våra värden — Kund, Innovation, Respekt, Resultat

 Våra värden är mer än bara ord, de manifesteras i vårt dagliga arbete.

  • Kund innebär att vi strävar efter att förstå våra kunder och tillgodose deras behov. Vi anstränger oss för att hjälpa våra kunder och intressenter att lyckas.
  • Innovation innebär att vi strävar efter långsiktig tillväxt genom att utveckla nya produkter och hållbara lösningar. Vi utmanar de befintliga arbetsmetoderna för att göra vårt företag ännu bättre.
  • Respekt innebär att vi är öppna, pålitliga och visar respekt. Hållbarhet är en nyckelfaktor i vår affärsutveckling. Vi är måna om människors säkerhet och välbefinnande.
  • Resultat innebär att vi strävar efter att nå utmanande mål på ett effektivt och disciplinerat sätt. Vi agerar på ett objektivt sätt utifrån sunt förnuft.