PAROC element uppfyllde täthetskrav för passivhus

26 jun 2012

K-market Okeroinen

 

I mars öppnades en ny supermarket, K-supermarket Okeroinen i Lahtis. Byggnaden med en yta på 1800 kvadrat hade som byggherre Ruokakesko Oy och Skanska Talonrakennus Oy som huvudentreprenör.

 

 

 

 

Fotograf: Martin Sommerschield  

 

Precis som allt flera byggherrar fäster också Kesko speciell uppmärksamhet vid energieffektiviteten i sina byggnader. Förutom värmeisolerförmåga framhäver man allt mera byggnadernas lufttäthet, som är lättast att mäta av de värden som visar energieffektivitet. På Keskos uppmaning utfördes en lufttäthetsmätning också i K-supermarket Okeroinen med utmärkta resultat. 

Läs mer i pressmeddelandet >>