Paroc flyttar tillverkning till Hällekis och Skövde - 30 nya arbetstillfällen i Sverige

28 maj 2013

Paroc har beslutat att flytta tillverkningen av teknisk isolering och akustikprodukter från Finland till fabrikerna i Hällekis och Skövde. Detta på grund av att hyreskontraktet för Parocs anläggning i Villmanstrand upphör. All produktion i Villmanstrand flyttas till Parocs övriga produktionsorter senast i slutet av 2016. Omflyttningen kommer att skapa 100 nya arbetstillfällen, varav cirka 30 i Sverige.

Parocs hyreskontrakt för tomtmarken i Villmanstrand löper ut 2019 på grund av att fabriken ligger på en kalkstensfyndighet som uthyraren, Nordkalk, planerar att utnyttja. Detta får till följd att Paroc flyttar all tillverkning från Villmanstrand till övriga produktionsorter i Finland och Sverige. Flytten innebär att 100 nya arbetstillfällen skapas på dessa produktionsorter, varav cirka 30 i Hällekis och Skövde. Tjänsterna kommer i första hand att erbjudas den personal som förlorar sin tjänst i Villmanstrand.

Läs mer i pressmeddelandet >>