renZERO™ behövs för att klara klimatmålen

15 okt 2013

Sveriges första koncept för energirenovering av småhus, renZERO™, kan bidra till att minska svenska bostäders energianvändning markant och därmed också bidra till att nå svenska och internationella klimatmål. Piloten i Stockholm visar vägen för framtidens energisnåla bostäder.

renZERO projectPå Länsmansvägen 32 i Stockholm genomför man just nu ett pilotprojekt där man testar renZERO™-konceptet på ett enfamiljshus från 1945. Målsättningen är att ta husets energianvändning från 128 kwh/m2 till 25 kwh/m2 vilket är på samma nivå som för ett nybyggt passivhus.

– Vi måste börja hitta kostnadseffektiva och klimatsmarta lösningar för befintlig bebyggelse om vi ska nå de klimatmål som finns, renZERO™ är definitivt en sådan lösning, säger Arne Elmroth, professor emeritus i byggnadsfysik vid Lunds Universitet och rådgivare åt Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, BeBo.

Läs mer i pressmeddelandet >>