Tekniken bakom Sveriges första nära-noll-renoverade småhus

24 okt 2013

Sveriges första nära-noll-renoverade småhus har renoverats med den allra senaste tekniken för att nå lägsta möjliga energianvändning. Man har först renoverat klimatskalet för att sedan byta ut värme och ventilation. Paroc, Nibe och Elitfönster är företagen bakom det helt unika renZERO™-projektet.

Tekniska forskningscentralen, VTT, har gjort simuleringar av husets energianvändning. Det preliminära resultatet visar på en fem gånger lägre energianvändning; från 128 kwh/m2 till 25 kwh/m2. Ett resultat som är på samma nivå som för ett nybyggt passivhus.

Läs mer om hur renoveringen gjorts i pressmeddelandet >>