Innovation, kreativitet och starkt fokus på personalen. Paroc på två scener i Almedalen.

01 jul 2013

Paroc, den ledande tillverkaren av isolering i Östersjöområdet, kommer att tala på två scener under Almedalsveckan. Det är Lars Lindström, personalansvarig på Paroc, som blivit inbjuden av Västsvenska Handelskammaren och Försvarsmakten för att prata om hur Paroc arbetar med att skapa en innovativ och stark organisation.

Lars Lindström– Det är oerhört roligt att få chansen att prata i Almedalen. För Paroc är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför är det glädjande att vi bjuds in av både Västsvenska Handelskammaren och Försvarsmakten, säger Lars Lindström.

Paroc arbetar hårt för att vara en flexibel arbetsplats och lägger stort fokus på innovation. Bland annat har man anlitat Tillt för att genom konstnärliga processer stimulera personalen att tänka i nya kreativa banor. Dessutom var man först med att skriva avtal med Försvarsmakten i Skaraborg angående dubbelanställningar vid militär tjänstgörning. Detta var det första steget i en riksomfattande satsning på att engagera arbetsgivare i både privat och offentlig sektor utifrån försvarsmaktens nya bemanningsstruktur.

För Paroc är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och våra anställda är vår viktigaste tillgång, säger Lars Lindström.

– Det viktigaste för oss är att ta fram produkter och lösningar som är hållbara och energieffektiva. För att lyckas med det behöver vi vara innovativa och ha en hög kreativitet. Därför måste vår personal ständigt utvecklas och det kan även ske genom militär tjänstgöring under en period, vara hemma för föräldraledighet eller på annat sätt tillskaffa sig nya erfarenheter. Vi ska alltid vara öppna för nya tankar och här har bland annat konstnärerna från Tillt varit oerhört värdefulla för oss, säger Lars Lindström.

1 juni klockan 15.30
Lars Lindström kommer att tala på Försvarsmaktens arena under rubriken:
Soldat på deltid – en tillgång på heltid?

3 juni klockan 09.00
Lars Lindström kommer att tala på Västsvenska Handelskammarens scen under rubriken:
Kan konstnärlig kompetens bidra till innovation?

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindström, personalchef Paroc Skandinavien, tfn +46 500 46 92 39
Maria Mehner, kommunikationschef Paroc Skandinavien, Tel. +46 500 46 91 78
Bilder för fri publicering: Åsa Eriksson, tfn +46 500 46 90 77

Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen och Polen samt från år 2013 även i Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av ett antal banker och andra institutionella investerare samt av Paroc-anställda som minoritetsägare. År 2012 uppgick vår omsättning till 430 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 019.