Brandkonsulter ser brister avseende brandsäkerhet i byggreglerna

19 sep 2014

Ökad brandbelastning och därmed komprometterad brandsäkerhet kan vara en effekt av energieffektiviseringen av byggnader. Paroc har i en undersökning via YouGov undersökt vilken inställning brandkonsulter, arkitekter, konstruktörer och byggprojektledare har till brandbelastning och brandsäkerhet i byggkonstruktioner. Var femte brandkonsult höjer ett varningens finger och menar att nuvarande byggregler inte är tillräckliga när det gäller brandsäkerheten.

En av frågorna som ställdes i undersökningen var ”Tycker du att de nuvarande byggreglerna stöder brandsäkerheten i konstruktioner tillräckligt?”. Bland arkitekter, konstruktörer och byggprojektledare var man eniga om att reglerna är tillräckliga. Däremot stack brandkonsulterna ut i undersökning genom att 20 procent ansåg att de inte är tillräckliga. En stor del av brandkonsulterna anser heller inte att brandbelastningen beaktas i tillräcklig utsträckning vid konstruktioner.

Läs mer i pressmeddelandet här >>