Nya elementförpackningar

28 nov 2014
Vi kommer att förnya våra elementförpackningar i början av år 2015. Den nya miljövänligare standardförpackningen ersätter vår tidigare standard- och exportförpackning. Förpackningens storlek och elementmängden i förpackningen blir oförändrade.

Den nya miljövänligare standardförpackningen

Bättre återvinningsbarhet

Med den nya förpackningen minskar antalet olika typer av förpackningsmaterial, vilket underlättar sorteringen på byggplatsen. I den nya förpackningen ligger elementen på EPS-stöd. Förpackningens kantskydd går till metallåtervinning, övrigt förpackningsavfall är brännbart energiavfall.

Instruktion för transport och hantering, förpackningsinformation

I samband med förändringen kommer också märkningarna på förpackningarna att ändras. Bilagt finns instruktion för transport och hantering av den nya elementförpackningen.

Förpackningsinformationen finns i hörnen på de nya förpackningarna. Då kan kollinumret kontrolleras inte bara på långsidan utan också på förpackningens kortsida.

Leveranser i början av året

I leveranser som sker i början av året ingår både gamla och nya elementförpackningar beroende på tillverkningsdatum. Produktionen tar den nya förpackningsmetoden i bruk vecka 3.

 

För ytterligare information kontakta:
Juha Laihonen, Business Area Manager, Paroc Panel System Oy Ab, tel. +358 400 902 759, juha.laihonen@paroc.com
Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av ett antal banker och andra institutionella investerare samt av Paroc-anställda som minoritetsägare. År 2013 uppgick vår omsättning till 433 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 030.