Paroc Group Oy tillkännager prissättningen på sitt obligationslåneerbjudande

21 maj 2014

Den 14 maj tillkännagav Paroc Group Oy att man hade prissatt sitt erbjudande om (i) obligationslån med fast ränta noterade i euro och förfallodatum 2020 till det sammanlagda nominella beloppet MEUR 200 och räntesatsen 6,25 % ("obligationslånen till fast ränta"), och (ii) obligationslån med rörlig ränta noterade i euro och förfallodatum 2020 till det sammanlagda nominella beloppet MEUR 230 baserat på tre månaders EURIBOR plus 525 räntepunkter.

Intäkterna från erbjudandet kommer tillsammans med tillgängliga kontanta medel att användas för att lösa företagets skulder.

Paroc Group:s CEO, Kari Lehtinen: 

Vi är mycket glada över att efterfrågan på våra obligationslån har varit så stark på kreditmarknaden. Refinansieringen ger Paroc flexibilitet och en stabil plattform för att fortsätta utveckla verksamheten.

För mer information, kontakta:
Anders Dahlblom, CFO, +358 (0)400 815 427
Joakim Flinck, Director, Group Finance, +358 (0)40 556 4757