Paroc Groups hållbarhetsrapport för 2013 publicerad

30 apr 2014
Paroc Group har publicerat sin årliga hållbarhetsrapport för 2013. Rapporten överensstämmer med de specifikationer för hållbarhetsrapporter som definierats av den internationella branschorganisationen Global Reporting Initiative (GRI), och beskriver företagets förhållningssätt till hållbarhet samt de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter det har på dess intressenter och omgivning.

På det stora hela gick Paroc starkt under 2013, trots det instabila marknadsläget. En av Parocs milstolpar under 2013 var att slutföra den första fasen av det ryska fabriksprojektet, vilket medförde att den första produktionslinjen i Izoplit, i regionen Tver, kunde öppnas. Den första produktionslinjen gav 120 arbetstillfällen. Den ryska produktionsanläggningen drivs enligt samma hållbarhetsprinciper som alla andra av Parocs anläggningar.

Andra viktiga projekt under 2013 var att ta fram nya renoveringslösningar och att testa energirenoveringskonceptet renZero i Finland och Sverige. Målet med projektet är att möta den ökade efterfrågan som beror på att byggnader blir allt äldre och standarderna för energieffektivitet allt högre.

Några andra höjdpunkter från 2013 rör bland annat arbetsmiljö och hälsa: den totala olycksfrekvensen inom hela koncernen har minskat med 33 % sedan 2012, och målet var en minskning på 30 %. Nollvisionen för olyckor till år 2020 uppnåddes av tre av Parocs anläggningar redan 2013.

Rapporten är Paroc Groups tredje hållbarhetsrapport och följer tillämpningsnivå C i G3.1-riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI). Paroc rapporterar om sitt hållbarhetsarbete en gång per år.

Läs mer i Paroc Book of Sustainability 2013, som finns på Våra hållbarhetsrapporter >>