Storskalig brandtest ifrågasätter gällande brandklassificering för isolermaterial

22 okt 2014

Den 9 oktober organiserade den Bryssel-baserade, internationella föreningen Fire Safe Europe ett seminarium om brandegenskaper hos isoleringsmaterial för fasader. I seminariet ingick en omfattande branddemonstration som visade att aktuella europeiska teststandarder inte återspeglar isolermaterialens faktiska brand-egenskaper i en verklig brandsituation. Materialet med det sämsta testresultatet motstod lågorna i cirka 50 sekunder.

Brandtest

Syftet med seminariet "Facades in Fire" var att informera om hur energieffektiviseringen av byggnader och det därigenom ökande behovet av isolermaterial påverkar brandbelastningen och förändrar brandsäkerheten i existerande byggnader. En rad internationella brandexperter, däribland Juliette Albiac från Fire Safe Europé och Cecilia Uneram från Brandskyddsföreningen, informerade om vikten av att välja rätt isolermaterial och att arbeta för en enhetlig europeisk teststandard för bl.a fasader.

Läs mer i pressmeddelandet här >>