En ny innovation inom fasadkonstruktion möjliggör en obruten linje utan skarvar på ytterväggar

29 sep 2015

Paroc Delign är ett nytt och innovativt sandwichelementsystem som kan användas för att tona bort de vertikala skarvar som man ofta kan se på fasaderna till prefabricerade byggnader. Obrutna horisontella skarvar som korsar elementets vertikala skarvar öppnar upp en helt ny värld av visuella möjligheter inom fasadkonstruktion.

Paroc Delign-konceptet är ett komplett, integrerat fasadsystem bestående av element, fästdon, tätningar och läkt. Delign-regelsystemet möjliggör användning av obrutna horisontella linjer i fasader och gör att samma linje även kan fortsätta runt hörnen på byggnader. De kostnadseffektiva Delign-elementen finns i flera olika färger.

– Det har funnits en efterfrågan på ett system som Delign, speciellt bland arkitekter och konstruktörer. Tack vare systemet kan de designa ännu mer imponerande och karakteristiska fasadlösningar säger Jim Willberg, konstruktör med ansvar för Delign från Paroc.

Den verkliga innovationen i Delign-konceptet är det lättanvända infästnings- och läktsystemet som täcker elementet och läktfästena. Eftersom elementfästena är dolda under fasadläkten är det enklare att bygga bort de lodräta skarvarna i fasaden nästan helt.

Delign är säker och går snabbt att installera

Den mest synliga delen av Delign-systemet består av sandwichelementen av typen Paroc Shadow, med djupa skarvar mellan elementen, en stenullskärna och stålbeklädnad. I fasader varierar tjockleken på elementen vanligtvis från 120 mm till 300 mm.

Den största fördelen med Delign-systemet förutom det eleganta utseendet är att installationen går snabbt och enkelt. Läktskydden levereras klara för installation för att underlätta integreringen med elementskarvarna och kräver inget ytterligare arbete på byggarbetsplatsen. Delign-systemet är vattentätt i samma sekund som installationen är klar.

– Det första Delign-projektet har redan slutförts i finska Rovaniemi, och det andra projektet, vid Bromma flygplats i Stockholm, kommer att stå klart hösten 2015. Delign har redan fått ett mycket varmt mottagande av våra kunder, säger Willberg.

Mer information
Jim Willberg, Development Project Manager
Paroc Panel System Oy Ab
jim.willberg@paroc.com
Tel: +358 400 434 453