Fire Safe Europe för samman brandmän, toppolitiker och experter

05 mar 2015
Människor tillbringar 90 % av sin tid i byggnader – och 90 % av alla eldsvådor inträffar i dessa byggnader. För att öka uppmärksamheten kring brandsäkerhet sammanförde Fire Safe Europe, en internationell sektorövergripande allians, brandmän, ledamöter i Europaparlamentet, byggbranschexperter och icke-statliga organisationer för brainstorming kring olika sätt att öka brandsäkerheten i europeiska byggnader och placera brandsäkerhet högst upp på EU:s agenda. Högnivådiskussionen om de inkonsekventa och föråldrade brandsäkerhetsbestämmelserna i Europa hölls i Bryssel den 25 februari.

Enligt Fire Safe Europe varierar gällande bestämmelser kraftigt från land till land. I Tyskland måste nödutgångar i skolor placeras så att det alltid är högst 10 meter till den närmaste, medan det i Italien för närvarande räcker att det finns en nödutgång inom 60 meter.

Inandning av rök är den vanligaste dödsorsaken vid eldsvådor i byggnader och har kopplats samman med cancer bland brandmän. Trots detta är röktoxicitet hos byggprodukter för närvarande inte en del av euroklassificeringssystemet.

Den moderna livsstilen och materialen – exempelvis elektronik – som används i byggnader medför även att nya avvägningar tillkommer när det gäller brandsäkerheten: För 50 år sedan kunde en brand i ett rum vara fullt utvecklad efter 25 minuter. I dag är motsvarande tid endast tre minuter. En större andel brännbara material används i moderna bostäder, men brandskyddsbestämmelserna har inte följt med denna utveckling.

Detta är några av anledningarna till varför Fire Safe Europe kräver att brandföreskrifterna runt om i Europa standardiseras och moderniseras. Detta skulle till exempel innebära att testmetoderna för brandsäkerhet förnyas och att röktoxicitet blir en del av EU:s standarder och bestämmelser för byggprodukter.

Fire Safe Europe (FSEU) är en Brysselbaserad bred och unik sektorövergripande allians bestående av brandexperter, brandmän, europeiska föreningar och internationella företag, inklusive byggmaterialtillverkare och materialleverantörer inom isolering, kablar, betong, innertak och brandskyddsutrustning. Fire Safe Europes mission är att förbättra brandsäkerheten i byggnader för europeiska medborgare. Paroc är medlem i alliansen.