Ett år av brandsäkerhet och ökad energieffektivitet presenterat i Paroc Groups hållbarhetsrapport för 2014

30 apr 2015

Paroc har lanserat sin hållbarhetsrapport för 2014, som innehåller detaljerad information om företagets program för att driva ekonomiska, sociala och miljömässiga värden på lång sikt.

Paroc har lanserat sin hållbarhetsrapport för 2014

Till de viktigaste punkterna för Parocs resultat för 2014 inom företagets fem fokusområden – kunder, tillväxt, innovation, effektivitet och hållbarhet, samt personal – hör: 

  • Införandet av ytterligare åtgärder på arbetsmiljöområdet (OHS), vilket resulterade i en sänkt olycksfrekvens och färre sjukskrivningar. Arbetet för att nå toppresultat på detta område fortsätter, och ambitionen är att uppnå det strategiskt viktiga målet noll olycksfall. 
  • Förbättringar när det gäller företagets interna energieffektivitet: enbart under 2014 minskade mängden energi som Paroc förbrukade i sina verksamheter med motsvarande CO2-utsläppen från närmare 2 miljoner familjebilar. 
  • Framgångsrika insatser för att lyfta fram brandsäkerhet i europeiska bostadshus och övriga byggnader, samt uppmuntra utvecklingen av enhetliga och aktuella brandsäkerhetsstandarder.

Läs Parocs rapport för 2014 i sin helhet här >>