Prisbelönta Skandionkliniken använder Paroc Built-On

27 mar 2015

Paroc, en av Europas ledande tillverkare av obrännbara sandwichelement, levererade elementen till de nu prisbelönta projekten Skandionkliniken och Hotel von Kraemer i Uppsala. Under branschdagarna PLÅT15 den 18-19 mars tilldelades arkitektbyrån Link Arkitektur hedersutmärkelsen PLÅTPRISET för sitt arbete.

PLÅTPRISET tilldelas en svensk arkitektbyrå som under året visat upp ett projekt där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö. I år föll valet på LINK Arkitektur för Skandionkliniken och hotell von Kræmer i Uppsala. Skandionkliniken inrymmer Nordens första cancerklinik för protonbehandling,en både tung och teknikkrävande verksamhet.

Juryn imponerades av fasadens ljusa, lätta och hoppfulla utstrålning som också lever upp till de höga kraven på säkerhet.

- Bakom den mönsterperforerade aluminiumplåten döljer sig hotellfasadens egentliga klimatskydd som är en Parocfasad, säger Carl-Fredrik Danielsson, Arkitekt på Link Arkitektur.

Läs mer i pressmeddelandet >>