Jari Airola utnämnd till Senior Vice President för Byggisolering

08 feb 2016

Jari Airola, MBA, M.Sc (Eng.), 46, har utnämnts till Senior Vice President, Byggisolering per den 1 mars 2016. Han kommer att ingå i Paroc Groups ledningsgrupp. 

Jari har omfattande erfarenhet av företagsledning, internationell säljledning och affärsutveckling i diverse höga chefsbefattningar för globala industriföretag.

Han kommer närmast från Huntsman Pigments and Additives, där han var chef för enheten Global Business. Innan dess hade han olika chefsbefattningar på företag i kemibranschen, som Sachtleben Chemie och Kemira Pigments.

"Jari tar med sig betydande erfarenhet av att leda internationell försäljning, liksom erfarenhet av värdeskapande i säljarbetet", säger Kari Lehtinen, koncernchef.