Johan Magnusson utnämnd till Senior Vice President för Teknisk isolering

15 jan 2016

Johan Magnusson, med en civilingenjörsexamen och en filosofie magisterexamen i företagsekonomi, har utnämnts till Senior Vice President för affärsenheten Teknisk isolering. Johan tillträder sin nya roll den 1 mars 2016 och rapporterar till Kari Lehtinen, Group CEO.  Johan kommer också att vara medlem av Paroc Groups ledningsgrupp.

Johan Magnusson har en omfattande erfarenhet av internationell försäljning, key account management och affärsutveckling från diverse höga chefsbefattningar inom industriföretag. Johan kommer närmast från Assa Abloy Entrance Systems AB och rollen som VD och chef för ett affärsområde. Tidigare hade han flera olika ledande befattningar på Rautaruukki. 

”Johan tar med sig sin stora erfarenhet av kundorienterad verksamhetsstyrning till Paroc, liksom värdefulla nya perspektiv baserade på hans långa tjänstgöring inom innovationsdrivna organisationer”, säger Kari Lehtinen.

Kari Lehtinen
Koncernchef