PARAFON HYGIEN - Ren akustik för tuffa miljöer

13 apr 2016

PARAFON HYGIEN är vårt konceptnamn för ett högkvalitativt sortiment undertak för tuffa miljöer med höga krav på god hygien och rengöring. Sortimentet erbjuder lösningar för allt från kök och matsalar till operationssalar och badanläggningar. För fuktiga och våta miljöer t.ex, kan vi erbjuda utmärkta lösningar med PARAFON ljudabsorbenter och Armstrong Prelude bärverk med förstärkt rostskydd.

  Konceptet erbjuder lösningar för tuffa miljöer med höga krav på hygien och renlighet inom t ex hälso- och sjukvård.