Paroc upprättar etisk rapporteringskanal

23 mar 2016

För att visa sitt engagemang beträffande företagsansvar samt för att leva upp till intressenternas förväntningar på ledande affärsmetoder har Paroc upprättat en etisk rapporteringskanal på sin webbplats. 

Fair Play channel

Kanalen, kallad Fair Play, gör det möjligt för alla såväl inom som utanför företaget att rapportera misstanke om överträdelse av Parocs etiska riktlinjer genom att fylla i ett kort formulär online, anonymt om man så önskar. Fair Play administreras av ett oberoende tredjepartsföretag, som säkerställer en professionell process, fullständig sekretess och respekt av alla parters rättigheter. Kanalen kan nås via Parocs uppförandekod-webbsida. Detta kompletterar den ordinarie åtkomstkanalen för de anställda på Parocs intranät.

 

 

Koncernchef, Kari Lehtinen: ”Genom åren har vi byggt en stark kultur som stöder arbete på ett ansvarsfullt sätt, med vår uppförandekod, värderingar och motsvarande policyer och riktlinjer som är väl integrerade i våra dagliga affärsprocesser och rutiner. Inte desto mindre är det viktigt att visa att vi menar allvar när det gäller etiskt uppförande och att vi vill lära oss om och ta itu med möjliga risker för vår verksamhet och vårt renommé så snabbt som möjligt. Vår kanal Fair Play är ett viktigt verktyg för att hjälpa oss uppnå en hållbar och lönsam verksamhet, värna vårt renommé och leva upp till vår roll som marknadsledare i samhället.

Fair Play, som är tillgängligt med början i mars 2016, har utformats speciellt för rapportering av misstankar om överträdelser av våra etiska riktlinjer. Eventuella kundförfrågningar eller allmänna förfrågningar bör riktas till våra säljare eller annan relevant personal. Hitta rätt person att kontakta

Gå till Parocs webbsida för Uppförandekoden