Parocs hållbarhetsrapport för 2016 har publicerats

19 apr 2017

Paroc har i dag publicerat sin hållbarhetsrapport för 2016. Den omfattar affärs- och hållbarhetsöversikter enligt rapporteringsramverket GRI (Global Reporting Initiative) G4 (Core). Rapporten tar upp ekonomiskt, samhälls- och miljöansvar inom nyckelområden och presenterar temana för Parocs hållbarhetsarbete, inklusive mål och utveckling.

”Att tillhandahålla säkra och hållbara byggnadslösningar har en direkt påverkan på miljöprestandan genom saker som energi och avfallseffektivitet och lägre utsläpp. Det förbättrar livskvaliteten för de boende, arbetarna och samhällena som de formar. När vi till detta adderar våra interna effektivitetsprogram och ansvarsområden gentemot våra aktieägare och anställda är det tydligt att Parocs verksamhet integrerar ett tänkande med tre resultatområden – ekonomiskt, miljömässigt och socialt resultat”, sammanfattar koncernchefen Kari Lehtinen.

Rapporten finns att läsa på engelska på Parocs webbplats och den publiceras endast i digitalt format.

Läs Parocs hållbarhetsrapport här >>