Ny undersökning – Bara en av tio fastighetsägare prioriterar brandsäkerheten

26 okt 2018

Enligt en rapport från branschorganisationen Swedisol anser endast 10 % av de privata fastighetsägarna att brandsäkerheten är viktigast vid valet av isolering. Bland de offentliga fastighetsägarna är siffran dock högre, 22 %. Både de privata och de offentliga fastighetsägarna anser att isoleringsförmågan är den viktigaste faktorn. Swedisol har beställt rapporten av Industrifakta.  

– Behovet av att minska energianvändningen är såklart viktigt men vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt när det gäller materialval och byggande. Brandsäkerheten borde vara en lika viktig fråga som isoleringsförmågan, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

13 % av de privata fastighetsägarna anser att priset är viktigare än brandsäkerheten. Motsvarande siffra är 7 % hos de offentliga fastighetsägarna. Rapporten visar också att kunskapen om isoleringsmaterials brandegenskaper är relativt låg, i genomsnitt 5,4 på en tiogradig skala. 

– På sikt riskerar okunskapen om isoleringsmaterial att minska brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet. Valet av isoleringsmaterial kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flerbostadshus, säger Mats Björs.

I undersökningen intervjuades 100 fastighetsägare över hela landet med ett samlat fastighetsbestånd om drygt 370 000 lägenheter. Av de svarande var 60 kommunala bostadsbolag, medan 40 var privata bostadsbolag.

FAKTARUTA
Fråga i undersökningen: Vilken av följande parametrar är viktigast vid val av isoleringsmaterial i fasaden vid nybyggnation och renovering av befintligt bestånd enligt dig?