Marina produkter i PAROC Calculus

11 jun 2019

Den senaste utvecklingen i PAROC Calculus, beräkningsverktyget för teknisk isolering, öppnar dörren till offshore och marinisoleringens värld. Parocs marina produkter med såväl marknadsledande egenskaper som unika ytskikt finns nu tillgängliga i den uppdaterade databasen.

Införandet av marina isoleringsprodukter och ytskikt i PAROC Calculus innebär att alla isolerade objekt på ett fartyg eller offshore – t.ex. skorstenar, rörledningar, kanalsystem och tankar – nu kan beräknas med hjälp av de certifierade marineprodukterna. 

Länk till PAROC Calculus

När ytemperaturen ska bestämmas hos ett isolerat objekt i en marin miljö är det mycket viktigt att beräkningen kan göras med korrekt emissivitet för ytskikten. På så sätt kan personalens säkerhet till sjöss säkerställas.

Inom modern fartygsbyggnad övervägs allt oftare frågan om hur fartygets vikt kan minskas, med tanke på bränsleeffektivitet, räckvidd och manövrerbarhet. Därför är Calculus-funktionen, som visar isoleringens vikt, också mycket användbar för konstruktörer.
   
Hur fungerar det?
För att göra beräkningar med Parocs marina produkter, markera rutan “Marina objekt” under rubriken “Välj objekt”. Produktalternativen växlar då till de marina produkterna. De vanligaste produkterna visas i Calculus. De marina ytskikten finns i listan Ytskikt under rubriken “Val av isolering”.