Paroc lanserar en ny generation brandskydd

19 nov 2019
PAROC Hvac Fire brandisolering för ventilationskanaler
I januari 2020 lanserar vi ett nytt helhetskoncept för brandskydd av ventilationskanaler. Med ett bredare sortiment, bättre prestanda och ett nytt svart ytskikt förbättrar och förenklar vi ytterligare dimensionering och installation. Certifierat och testat enligt EN1366-1.

Nytt typgodkännande den 1 januari 2020

Boverkets Byggregler, BBR, ställer krav på att ventilationskanaler ska förläggas och utformas så att de vid brand inte ger upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar och fast inredning utanför den brandcell som de är placerade i, under den tid som brandcellskravet anger. Dessutom ska ventilationskanaler som går genom brandavskiljande byggnadsdelar utformas så att den brandavskiljande förmågan upprätthålls. Efter årsskiftet ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN1366-1, nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder.

Därför lanserar vi en ny generation brandisolering för ventilationskanaler - PAROC HVAC FIRE - med nya produkter som uppfyller de nya kraven för ett typgodkännande av brandisolering av ventilationskanaler. I samband med det så utgår det tidigare typgodkännandet TG 2395/81 då det är baserat på de äldre provningsmetoderna.

PAROC Hvac Fire BlackCoat

PAROC HVAC FIRE med BlackCoat och Comfort

Nya PAROC Hvac Fire består av stenullsmattor och stenullsskivor i två olika utföranden:

- Ytskikt i svart aluminiumlaminat - BlackCoat
- Ytskikt i tunn non woven - Comfort

Till vår nya serie finns samtliga tillbehör som t ex tråd, svetspinnar och tejp.

De nya Hvac Fire produkterna kombinerar unika egenskaper i fråga om brandskydd med en diskret och elegant finish. Dessa egenskaper i kombination med det nya svarta ytskiket gör PAROC Hvac Fire BlackCoat idealisk för användning i miljöer med estetiska krav – t ex biografer, köpcentra, operahus eller teatrar.

Enkel dimensionering

  • PAROC Hvac Fire är certifierad för horisontella och vertikala ventilations- och luftkonditioneringskanaler, oavsett om de är rektangulära eller cirkulära.
  • Produkt och isoleringstjocklek förblir densamma oavsett ventilationskanalens orientering eller om isoleringen ska skydda mot brandspridning inifrån kanalen ut i det omgivande rummet eller från rummet in i kanalen. Detta gör dimensioneringsarbetet mycket enklare.
  • För att underlätta ytterligare rekommenderar vi PAROC Hvac Fire Calculator. Beräkningsprogrammet hjälper dig välja rätt lösning samt beräkna lösningens vikt och materialåtgång.

En mjuk övergång

Isoleringsfirmornas förening har varit i kontakt med bland annat Boverket, RISE, Byggherrarnas förening och mineralullstilverkare gällande hantering av övergången från nuvarande typgodkännanden till de nya som träder i kraft vid årsskiftet. Det råder enighet om en mjuk övergång till det nya enligt följande förslag. 

Projekt som har projekterats eller påbörjats innan årsskiftet kan färdigställas med produkter godkända enligt nuvarande godkännanden och projekteringsanvisningar. I samråd med byggherre kan även produkter enligt nya typgodkännanden användas.

Produkter som är tillverkade före den 1 januari 2020 får marknadsföras och säljas som typgodkända efter den 1 januari 2020. Produkter som tillverkas efter den 1 januari får inte märkas som typgodkända utan endast med CE-märke. De kan dock användas som brandisolering enligt nuvarande godkännande för att slutföra projekt enligt stycket ovan.

Brandsäkerhet med PAROC Stenull

PAROC Stenullsprodukter uppfyller tack vare sina obrännbara egenskaper de högsta säkerhetskraven. Användning av PAROC Stenull för isolering innebär därför att man får ett långsiktigt, underhållsfritt och tillförlitligt brandskydd som inte kräver några underhållsintervall, vilket är obligatoriskt för andra aktiva brandskyddssystem.